Zenkers divertiklar – små utbuktningar i matstrupen

2022-12-28
8 min läsning

Allt om Zenkers divertiklar

Zenkers divertiklar är en sällsynt sjukdom som orsakar en utbuktning i matstrupen. Det är vanligast hos äldre människor, men det kan också förekomma hos yngre personer. Sjukdomen uppstår när musklerna som stöder matstrupen inte fungerar som de ska. Detta leder till att vävnaden bildar en utbuktning, som kallas Zenkers divertiklar. Ordet divertikel innebär just utbuktning eller liten “ficka” som finns eller uppstår i vävnaden.

Kort om symtom

Symptomen på Zenkers divertiklar är oftast luftvägsproblem, som andningssvårigheter och hosta. Andra symptom inkluderar halsont, svårigheter att svälja och illamående. I vissa fall kan det leda till smärta i bröstet eller till och med kvävning. Om du misstänker att du har Zenkers divertiklar, bör du kontakta din läkare för diagnos och behandling.

Kort om diagnos

Diagnosen av Zenkers divertiklar görs vanligtvis genom endoskopi, vilket är en undersökning av matstrupen med en liten kamera. Endoskopin kan visa om det finns några utbuktningar eller andra problem i matstrupen. Läkaren kan också ta ett prov från matstrupen för att utesluta andra sjukdomar som orsakar liknande symtom.

Kort om behandling

Behandlingen av Zenkers divertiklar består vanligtvis av kirurgi för att ta bort den utbuktade vävnaden. Kirurgi är den enda effektiva behandlingen för denna sjukdom och det är viktigt att den görs så snart som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer. Efter operationen kan patienten behöva ta mediciner för att lindra symtomen och förhindra infektioner.

Zenkers divertiklar är en sällsynt sjukdom som kan vara svår att diagnostisera och behandla. Det är viktigt att du kontaktar din läkare om du misstänker att du har denna sjukdom, så att du kan få rätt diagnos och behandling så snart som möjligt. Genom att ta hand om dig själv och följa din läkares rekommendationer kan du minimera risken för allvarliga komplikationer och leva ett friskare liv.

Symtom och tecken på Zenkers divertiklar

 1. Dysfagi: Detta innebär svårigheter att svälja mat eller dryck.
 2. Regurgitation: Upprepad uppstötning av mat eller dryck.
 3. Reflux: Uppstötning av sura maginnehåll som kan orsaka halsbränna och brännande känsla i bröstet.
 4. Smärta i övre buken: Smärta som kan stråla ut mot ryggen och axlarna.
 5. Förstoppning: Svårighet att bajsa, ofta följt av uppsvälld mage och gaser.
 6. Illamående och kräkningar: Känsla av att man måste kräkas, ibland följt av illamående och kräkningar.
 7. Feber: Ökad kroppstemperatur som är ett tecken på infektion eller inflammation.
 8. Vätskebrist: Symtom som trötthet, huvudvärk, yrsel, svaghet och hjärtklappning som beror på för lite vätska i kroppen.

Orsaker till Zenkers divertiklar

Zenkers divertiklar är en sällsynt, men allvarlig medicinsk tillstånd som orsakar fördröjningar i magtarmkanalen. Det är vanligare hos äldre människor, men kan förekomma hos personer i alla åldrar. Orsakerna till Zenkers divertiklar är inte helt klara, men det finns flera teorier om vad som kan leda till utvecklingen av detta tillstånd.

En försvagning av muskeln i matstrupen

En av de mest accepterade teorierna är att det beror på en försvagning av musklerna i matstrupen, som ligger mellan struphuvudet och magsäcken. Försvagningen gör att matstrupen inte kan stödja den ökande trycket från magsäcken, vilket leder till att matstrupen bildar en utbuktning som kallas Zenkers divertikel.

Andra teorier om orsakerna till Zenkers divertiklar inkluderar:

 1. En genetisk predisposition: Vissa familjer har rapporterat att flera medlemmar har haft Zenkers divertiklar, vilket tyder på att det kan vara en genetisk faktor som bidrar till utvecklingen av sjukdomen.
 2. Skada eller skada på matstrupen: Om matstrupen har skadats eller skadats på något sätt, kan det leda till att den inte längre kan stödja den ökande trycket från magsäcken och bilda en utbuktning.
 3. Inflammation eller infektion i matstrupen: Om matstrupen blir inflammerad eller infekterad, kan det leda till att den inte längre kan stödja den ökande trycket från magsäcken och bilda en utbuktning.
 4. En diet rik på feta ämnen: Feta matprodukter kan orsaka förstoppning och öka trycket i magsäcken, vilket kan leda till att matstrupen bildar en utbuktning.

Även om orsakerna till Zenkers divertiklar fortfarande inte är helt klara, är det viktigt att veta att det finns behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra symtomen och minska risken för komplikationer.

Hur Zenkers divertiklar diagnostiseras

Kameraundersökning av matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen

För att diagnostisera Zenkers divertiklar krävs ofta en endoskopi. En endoskopi är en undersökning som görs med ett litet rör som förs in i munnen och ner i matstrupen. Röret har en ljuskälla och en kamera som kan ta bilder av insidan av matstrupen.

Denna undersökning gör det möjligt för läkaren att se om det finns några utbuktningar eller divertiklar. Om det finns några divertiklar kan läkaren också bestämma deras storlek och placering. Undersökningen genomförs vanligtvis under lätt sedering och läkaren undersöker matstrupen, magsäcken och även delar av tolvfingertarmen.

Vävnadsprov

Om läkaren misstänker att du har Zenkers divertiklar kan de också ta vävnadsprover från matstrupen för att bekräfta diagnosen. Detta görs genom att läkaren tar bort en liten bit av vävnaden med ett instrument som kallas biopsi-skopa. Proverna skickas sedan till laboratoriet för analys.

Om du har Zenkers divertiklar kan läkaren rekommendera olika behandlingsalternativ beroende på hur allvarlig sjukdomen är. Behandlingarna kan inkludera medicinering, kirurgi eller dietförändringar. Det är viktigt att du följer läkarens rekommendationer för att undvika allvarliga komplikationer som kan uppstå om sjukdomen inte behandlas ordentligt.

Zenkers divertiklar är en sjukdom som kan vara svår att diagnostisera, men med rätt undersökningar och behandlingar kan du leva ett normalt liv.

Hur Zenkers divertiklar behandlas

Kirurgisk behandling av Zenkers divertiklar är den enda effektiva behandlingen för att lindra symtomen. Det finns två typer av kirurgiska ingrepp som används för att behandla Zenkers divertiklar: laparoskopisk diverticuloplastik och öppen diverticuloplastik.

Den vanligaste operationsmetoden

Laparoskopisk diverticuloplastik är den vanligaste typen av kirurgi för att behandla Zenkers divertiklar. Under denna procedur används små instrument som införs genom små snitt i buken för att täppa till det hål som har bildats i matstrupen. Detta görs med hjälp av stift, trådar eller en speciell gel som appliceras på hålet. Fördelen med laparoskopisk diverticuloplastik är att det är en minimalinvasiv procedur som ger patienten en snabbare återhämtningstid.

Den traditionella operationsmetoden

Öppen diverticuloplastik är en mer invasiv procedure som kan användas vid behandling av Zenkers divertiklar. Under denna procedur görs ett stort snitt i buken för att ge läkaren bättre tillgång till matstrupen. Detta gör det möjligt för läkaren att täppa till det hål som har bildats med stift eller trådar. Fördelen med öppen diverticuloplastik är att det ger läkaren bättre tillgång till området, vilket gör det möjligt för dem att se om det finns några andra problem som ska behandlas samtidigt.

Efter kirurgisk behandling av Zenkers divertiklar kan patienter ofta återgå till sina normala aktiviteter inom några veckor. Det är dock viktigt att patienter följer upp med regelbundna läkarbesök för att säkerställa att deras symtom inte har försämrats eller att de inte har utvecklat nya symtom. Det är också viktigt att patienter undviker stressande aktiviteter och tar det lugnt under den tid som krävs för fullständig läkning.

Hur Zenkers divertiklar kan förebyggas

Undvik riskfaktorer

För att förebygga Zenkers divertiklar måste man först och främst försöka undvika riskfaktorer som kan leda till sjukdomen. Riskfaktorer inkluderar följande:

 • Övervikt
 • Rökning
 • Högt intag av alkohol
 • Stress
 • Viktigt att hålla sig aktiv
 • Äta en balanserad kost

Det finns också några medicinska behandlingar som kan användas för att förebygga Zenkers divertiklar.

Läkemedel

Läkare kan ordinera läkemedel som minskar trycket i matstrupen, vilket kan hjälpa till att förhindra utbuktningen. Om läkemedel inte fungerar, kan läkare också rekommendera en operation för att stänga av den berörda delen av matstrupen.

Förutom medicinsk behandling bör personer med Zenkers divertiklar också se till att undvika livsmedel som orsakar svårigheter att svälja. Dessa livsmedel inkluderar torra eller stora bitar av mat, tuggummi, alkoholhaltiga drycker och starka smaker. Personer med Zenkers divertiklar bör också dricka mycket vatten och äta små portioner mat under hela dagen.

Genom att ta itu med riskfaktorer, ta medicinering och ändra sin kost kan man minska risken för Zenkers divertiklar. Genom att vara uppmärksam på symtom och söka läkarvård tidigt kan man också minska risken för allvarliga komplikationer.

Komplikationer till Zenkers divertiklar

Komplikationer till Zenkers divertiklar kan vara allvarliga och kan leda till allvarliga konsekvenser om de inte behandlas.

De vanligaste komplikationerna är:

 1. Försämrad andning: Om Zenkers divertiklar inte behandlas kan det leda till andningssvårigheter. Det beror på att utbuktningarna i matstrupen kan blockera luftvägarna och förhindra att luften når lungorna.
 2. Försämrad matsmältning: Om Zenkers divertiklar inte behandlas kan det leda till matsmältningsproblem eftersom utbuktningarna i matstrupen kan blockera matens väg genom magen och tarmarna.
 3. Infektioner: Om Zenkers divertiklar inte behandlas kan det leda till infektioner eftersom utbuktningarna i matstrupen kan skapa en miljö som är gynnsam för bakterier att växa och multiplicera sig.
 4. Blödningar: Om Zenkers divertiklar inte behandlas kan det leda till blödningar eftersom utbuktningarna i matstrupen kan skada slemhinnan som skyddar matstrupen mot magsaft och andra irriterande ämnen.

Behandling av Zenkers divertiklar är viktig för att undvika dessa komplikationer.

Prognosen vid Zenkers divertiklar

Prognosen vid Zenkers divertiklar beror på hur allvarlig sjukdomen är och vilka behandlingar som ges. Om sjukdomen diagnostiseras tidigt och behandlas med konservativa metoder, som läkemedel eller dietförändringar, kan prognosen vara god.

Om sjukdomen har försämrats eller om det finns tecken på komplikationer, kan kirurgi vara nödvändigt. I de flesta fall är prognosen god efter kirurgi, men det finns risk för återfall.

För att förbättra prognosen vid Zenkers divertiklar bör patienterna följa en hälsosam livsstil och undvika att utsätta sig för riskfaktorer som rökning, alkoholmissbruk och stress. Det är också viktigt att ta läkemedel som ordinerats av läkaren och att regelbundet göra kontroller hos läkare.

Differentialdiagnoser till Zenkers divertiklar

Differentialdiagnoser till Zenkers divertiklar inkluderar:

 1. Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD): GERD är en vanlig sjukdom som orsakas av magsaft som refluxerar upp i matstrupen. Symptom inkluderar halsbränna, sura uppstötningar och svårigheter att svälja.
 2. Achalasier: Achalasier är en annan sjukdom som orsakar problem med att svälja. Det kan leda till en förträngning av matstrupen, vilket gör det svårt att passera mat och dryck.
 3. Esophagitis: Esophagitis är inflammation i matstrupen som orsakas av infektioner, allergier eller skador. Symtom inkluderar smärta vid sväljning, illamående och kräkningar.
 4. Mallory-Weiss syndrom: Mallory-Weiss syndrom är en sjukdom som orsakas av skador på matstrupen, vilket kan leda till blödning från magen eller tarmarna. Symtom inkluderar blodiga uppstötningar och blodiga diarréer.

För att ställa diagnos måste läkare först utesluta andra möjliga orsaker till patientens symtom. De vanligaste metoderna för differentialdiagnos inkluderar röntgenstrålar, endoskopi och biopsi.

Senaste av Blog

Don't Miss

Wilsons sjukdom – en ärftlig sjukdom som påverkar levern och andra organ

Allt om Wilsons sjukdom En ärftlig sjukdom Wilson’s sjukdom är