Vertigo (yrsel): typer, symtom, orsaker, utredning, behandling

Vad är vertigo?

Vertigo (yrsel) är en känsla av obalans, personer som lider av yrsel upplever att de själva snurrar eller att världen omkring dig snurrar. Yrsel orsakar vanligtvis av ett problem i örat där en viktig del av balansorganet sitter. Detta sjukdomstillstånd kallas för godartad paroxysmal positionell yrsel (eng. BPPV på medicinskt språk. Vid BPPV förflyttas känsliga strukturer i innerörat vilket leder till att personen känner sig yr. Vertigo blir i de flesta fallen bättre utan behandling. Kontakta din allmänläkare/vårdcentral om symptomen fortsätter att komma tillbaka eller påverkar ditt dagliga liv.

Vad orsakar yrsel

Problem i innerörat kan påverka balansen. De vanligaste orsakerna är följande:

 • Godartad paroxysmal positional yrsel (BPPV) – där specifika huvudrörelser orsakar yrsel
 • Labyrintit – en infektion i innerörat orsakad av en förkylning eller influensavirus
 • Vestibulär neuronit – inflammation i vestibulära nerven
 • Ménières sjukdom – en sällsynt åkomma i innerörat som ibland orsakar tinnitus eller hörselnedsättning

Andra sjukdomstillstånd som kan orsaka yrsel:

 • Migrän
 • Vissa mediciner, kolla bipacksedeln för att se om det finns listat som en bieffekt

Symptom på vertigo

Vertigo utlöses ofta av en plötslig förändring i huvudets position. Vanliga symtom är balanssvårigheter, yrsel, kräkningar, onormala ögonrörelser (nystagmus), huvudvärk, svettningar och ibland även hörselnedsättning. Symptomen kan pågå några minuter till några timmar eller mer.

Undersök om det är yrsel

Vertigo beskrivs inte som en vanlig yrsel utan symtomen är mer påtagliga vid vertigo. Vanligtvis är yrseln såpass uttalad att personen mår väldigt dåligt och kan kräkningar är inte ovanligt. En episod med vertigo kan vara från några sekunder till timmar, om du har svår svindel kan det vara i många dagar eller veckor.

Hur ska du hantera vertigo?

Det finns flera saker du kan göra för att lindra symtomen när de uppstår, och för att minska antalet episoder med yrsel.

Tips för att hantera episoder med yrsel

 • Sätt dig i ett mörkt rum för att minska den snurrande känslan
 • Flytta huvudet försiktigt och långsamt under dagliga aktiviteter
 • Sätt dig ner direkt när du känner dig yr
 • Slå på lamporna om du stiger upp på natten
 • Använd en käpp om du riskerar att ramla under en yrselepisod
 • Somna med huvudet på 2 eller fler kuddar
 • Kliv ur sängen långsamt och sätt dig på kanten av sängen ett tag innan du ställer dig upp
 • Försök att slappna av, ångest kan förvärra yrseln

Undvik följande under en yrselepisod

 • Böj dig inte ner för att plocka upp föremål
 • Sträck inte nacken, till exempel när du försöker plocka ner något från en hög hylla

Boka träff med läkare

Om du upplever yrsel som inte ger sig eller återkommer regelbundet så bör du kontakta din husläkare. Din läkare kommer att fråga om dina symptom för att försöka ta reda på vilken typ av yrsel som du har. Ett enkelt test går ut på att att du snabbt flyttar dig från sittandes till liggande läge för att kontrollera din balans. Detta kan ge symptom. Du kan också bli hänvisad till en specialist för ytterligare tester.

Viktigt: Kontakta 112 eller sjukvårdsupplysningen 1177 om du upplever akut yrsel och dessutom har något av följande symptom:

 • Har en svår huvudvärk
 • Kräkningar eller känner dig mycket sjuk
 • Har en mycket hög kroppstemperatur eller känner dig varm och skakar

Du behöver omedelbar hjälp om du upplever akut yrsel och något av följande symptom

 • Dubbelseende eller synnedsättning
 • Hörselnedsättning
 • Talsvårigheter
 • Muskelbortfall i ben- eller armar, domningar eller stickningar

Behandling

De flesta fall av yrsel blir bättre utan behandling. Behandlingen beror på orsaken. Din läkare kan förskriva antibiotika om det orsakas av en infektion. Du kan också få särskilda övningar att göra för att försöka korrigera din yrsel. Antihistaminer kan ibland hjälpa till vid yrselsymptom.