Yersinia tarminfektion – Symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Yersinia-infektion i mage och tarmar

En bakteriell tarminfektion

Yersinia infektion är en bakteriell sjukdom som orsakas av yersinia-bakterier. Det finns tre typer av yersinia-infektioner:

 • Yersinia enterocolitica
 • Yersinia pseudotuberculosis
 • Yersinia pestis

Dessa bakterier kan infektera människor, djur och växter. Yersinia-infektioner är vanligast hos barn och ungdomar, men de kan förekomma hos personer i alla åldrar.

Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica är den vanligaste formen av yersinia-infektion. Den orsakar vanligen diarré och magsmärtor. Symtomen kan variera från mild till svår och inkluderar illamående, kräkningar, feber, muskelvärk och trötthet. I vissa fall kan det leda till blodblandad diarré eller buksmärtor.

Yersinia pseudotuberculosis

Yersinia pseudotuberculosis orsakar vanligen en infektion som kallas mesenterisk lymfadenit, som är en inflammation i lymfkörtlarna i buken. Symtomen på mesenterisk lymfadenit inkluderar feber, buksmärtor och diarré.

Yersinia pestis

Yersinia pestis orsakar bubonisk pest, en mycket smittsam sjukdom som har drabbat människor under historien. Symtomen på bubonisk pest inkluderar hög feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och utslag. Om det inte behandlas kan det leda till döden.

Hygen, mat och dryck

Infektionen orsakas vanligen av att man äter mat eller dryck som har blivit kontaminerad med yersinia-bakterier. Man kan också få infektionen genom att fånga eller hantera djur som har bakterien.

För att undvika att få en yersiniainfektion bör man undvika att äta mat som inte har tillagats ordentligt eller som inte har sköljts noggrant innan den serveras. Man bör också tvätta händerna noggrant efter att ha hanterat djur eller deras avföring.

Kort om behandling

Behandlingen av infektionen beror på vilken typ av infektion man har. Vanligtvis består behandlingen av antibiotika och andra mediciner som minskar inflammationen. I allmänhet tar det 1-2 veckor för symtomen att försvinna helt efter att behandlingen har påbörjats.

För att förhindra spridning av infektionen bör man undvika att dela mat eller dryck med andra personer och alltid tvätta händerna noggrant efter att ha hanterat djur eller deras avföring. Man bör också se till att maten är ordentligt tillagad innan den serveras och skölja frukt och grönsaker noggrant innan man äter dem.

Symtom och tecken på yersiniainfektion

 1. Feber: En ökning av kroppstemperaturen.
 2. Huvudvärk: En vanlig biverkning som orsakas av infektion, kan vara mild till svår.
 3. Trötthet: En allmän svaghet eller trötthet som orsakas av infektion.
 4. Illamående och kräkningar: Uppblåsthet och illamående.
 5. Diarré: Förändringar i tarmfunktionen.
 6. Magsmärtor: Smärta eller obehag i magen.
 7. Muskelvärk: Smärta eller obehag i musklerna.
 8. Klåda: Klåda eller irritation på huden.

Orsaker till yersiniainfektion

Yersinia infektion är en bakterieinfektion som orsakas av yersinia enterocolitica. Den vanligaste orsaken till yersinia infektion är att man äter mat som är förorenad med bakterien. Det finns flera olika sätt som yersinia kan komma in i kroppen, inklusive genom att äta eller dricka förorenade produkter, genom att komma i kontakt med djur som har infektionen eller genom att ha direktkontakt med en person som har infektionen.

 • Yersinia enterocolitica finns ofta i vatten och jord, och det kan förorena mat som grönsaker, fisk och skaldjur.
 • Djur som kan bära bakterien inkluderar hundar, katter, grisar och fåglar. Kontakt med deras avföring eller andra sekret kan leda till infektion.
 • Direktkontakt med en person som har yersinia infektion kan också leda till infektion. Detta sker oftast via luftburna droppar när den smittade personen hostar eller nyser.
 • Bakterien kan också spridas via blodtransfusioner eller organöverföringar från en smittad person.

Att undvika infektion innebär att man ska undvika att äta förorenad mat, undvika direktkontakt med djur som har infektionen och undvika direktkontakt med en person som har infektionen. Man ska också se till att all mat som man äter är ordentligt tillagad innan den serveras.

Hur yersiniainfektion diagnostiseras

För att diagnostisera infektion måste läkaren först ta ett blodprov från patienten. Blodprovet kommer att undersökas för att se om det finns antikroppar mot yersinia-bakterien. Om antikroppar hittas i blodet indikerar det att patienten har haft en yersinia-infektion.

 • Blododling
 • Odlingsprov från avföring
 • Blodprover

Läkaren kan också ta ett urinprov från patienten för att leta efter tecken på infektion. Urinprovet kommer att analyseras för att se om det finns några bakterier som är associerade med yersinia-infektion.

Slutligen kan läkaren ta ett prov av slemhinnan som täcker magsäckens inre yta (endoskopi). Endoskopin kommer att undersökas under mikroskop för att se om det finns några tecken på infektion.

Hur yersiniainfektion behandlas

Behandling av yersinia infektion är oftast symptomatisk och innebär att man försöker lindra symtomen. Det kan innebära att man tar läkemedel som lindrar smärtan och minskar diarrén. Ibland kan det vara nödvändigt att ta antibiotika för att behandla bakterien som orsakar infektionen.

Antibiotika och vätska

Antibiotika som används för att behandla yersinia infektion inkluderar tetracykliner, aminoglykosider och cefalosporiner.

Det är viktigt att personer med yersinia infektion dricker mycket vätska för att ersätta de vätskor som förloras genom diarré och kräkningar. Det är också viktigt att personer med yersinia infektion äter regelbundet och undviker fet mat eftersom detta kan göra symtomen värre.

För att förhindra ytterligare smittspridning är det viktigt att personer med yersinia infektion tvättar händerna ofta, speciellt efter toalettbesök eller efter att ha hanterat mat. Personer som har yersinia infektion bör undvika att dela bestick, tallrikar eller glas med andra människor och bör inte använda samma handdukar som andra personer.

Om du misstänker att du har yersinia infektion ska du kontakta din läkare så snart som möjligt för rådgivning och eventuell behandling.

Hur yersiniainfektion kan förebyggas

Först och främst är det viktigt att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Det är också viktigt att undvika att komma i kontakt med djur som kan vara bärare av bakterien, såsom råttor eller möss. Om du har haft kontakt med sådana djur ska du tvätta händerna noggrant efteråt.

Det är också viktigt att undvika mat som inte har tillagats ordentligt, eftersom bakterien kan överleva i mat som inte har tillagats ordentligt. Det är därför viktigt att se till att all mat som du äter har tillagats ordentligt och serveras hett.

Dessutom ska man undvika att dricka eller äta något som har stått framme länge, eftersom det kan ha blivit förorenat av bakterien.

Behandlingen består vanligen av antibiotika, men det finns också andra behandlingsmetoder som kan användas för att bekämpa infektionen.

Komplikationer till yersiniainfektion

Komplikationer som kan uppstå från yersiniainfektion inkluderar:

 1. Reaktiv artrit: Detta är en form av ledinflammation som ofta förekommer efter en yersiniainfektion. Det kan leda till smärta, svullnad och stelhet i lederna.
 2. Septisk chock: Detta är en allvarlig komplikation som orsakas av bakteriell infektion. Det kan leda till lågt blodtryck, snabb hjärtfrekvens och andningssvårigheter.
 3. Leverabscess: En abscess är en samling av infekterat vätska som samlas i levern. Det kan leda till smärta i buken, feber och trötthet.
 4. Peritonit: Detta är en inflammation i bukhinnan som orsakas av infektion eller skada. Det kan leda till magsmärtor, feber och illamående.
 5. Hjärnhinneinflammation: Detta är en allvarlig komplikation som orsakas av infektion i hjärnhinnorna. Det kan leda till huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter och förvirring.

Om du misstänker att du har drabbats av yersiniainfektion bör du söka vård så snart som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer.

Prognosen vid yersiniainfektion

Prognosen för yersiniainfektion är generellt god. Om infektionen upptäcks tidigt och behandlas med antibiotika har de flesta patienter fullständig återhämtning inom några dagar. Om infektionen inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer som blindtarmsinflammation eller sepsis, vilket kan vara livshotande.

För att förebygga yersiniainfektion är det viktigt att undvika mat som inte har tillagats ordentligt eller som har stått framme länge. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta och se till att alla som lagar mat har rena händer.

Yersiniainfektion är en bakteriell infektion som kan orsaka allvarliga komplikationer om den inte behandlas. Genom att följa hygienregler och ta antibiotika som föreskrivs av din läkare kan du minska risken för infektion och ha god prognos.

Differentialdiagnoser till yersiniainfektion

Andra allvarliga bakteriella tarminfektioner

Differentialdiagnoser till yersiniainfektion inkluderar andra bakteriella infektioner som salmonella, campylobacter, shigella och clostridium difficile. Dessa infektioner har alla liknande symptom såsom diarré, kräkningar, magsmärtor och feber.

Andra inflammatoriska sjukdomar

Det finns också andra sjukdomar som kan ha liknande symptom som yersiniainfektion, såsom inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit) och blindtarmsinflammation (appendicit).

För att ställa en differentialdiagnos till yersiniainfektion måste läkaren först göra en grundlig medicinsk historia och fysisk undersökning av patienten. De kan sedan ta prover från blod, urin eller avföring för att utesluta andra möjliga sjukdomar eller infektioner. Om det finns misstanke om yersiniainfektion kan läkaren också ta en provbit från tarmen för att bekräfta diagnosen.