Xeroderma Pigmentosum – en ovanlig genetisk hudsjukdom

2022-12-28
8 min läsning

Allt om Xeroderma Pigmentosum

Xeroderma Pigmentosum (XP) är en ovanlig, ärftlig hudåkomma som orsakar överkänslighet mot solen. Det är en sjukdom som påverkar hudens förmåga att reparera skador orsakade av ultraviolett (UV) strålning från solen. XP är en mycket allvarlig sjukdom som kan leda till förtida åldrande av huden, samt cancer.

Autosomalt recessiv genetisk sjukdom

XP är en autosomalt recessiv genetisk sjukdom. Det finns flera olika typer av XP, beroende på vilken mutation som orsakar sjukdomen. Den vanligaste formen av XP kallas orsakas av en mutation i Nucleotide Excision Repair-genen (NER). NER-genen ansvarar för att reparera skador som uppstår i DNA: t när det utsätts för UV-strålning.

Autosomalt recessiv sjukdom innebär att båda föräldrarna behöver vara bärare av sjukdomen för att barnet skall riskera ärva en sjuk gen från varsin förälder. Detta innebär att ett barn kan drabbas av sjukdomen även om båda föräldrar är friska bärare.

Kort om symtom

Symptomen på XP varierar beroende på typ och svårighetsgrad. De vanligaste symtomen inkluderar följande:

 • Torr och skalande hud
 • Hyperpigmentering (mörkare fläckar eller fläckar)
 • Brännande eller kliande känsla
 • Frekventa hudinfektioner
 • Tidigt åldrande av huden

Personer med XP har också en ökad risk för att utveckla hudcancer, särskilt malignt melanom.

Kort om diagnos

Diagnos av XP görs vanligtvis genom att ta ett blodprov för att se om det finns några mutationer i NER-genen. Om det finns en mutation kan läkaren bestämma vilken typ av XP patienten har.

Kort om behandling

Behandling av XP består vanligtvis av skyddande skydd mot solen, användning av solskyddsmedel och kortikosteroider, samt regelbundna läkarbesök för att kontrollera för hudcancer.

XP är en livslång sjukdom som inte kan botas helt. Dock kan den effektivt behandlas med rätt medicinering och skyddande skydd mot solen. För att minska risken för hudcancer bör personer med XP undvika direkt solexponering och använda solskyddsmedel med hög SPF-nivå när de vistas utomhus.

Det är också viktigt att regelbundet besöka läkare för att kontrollera för tecken på hudcancer.Trots att XP är en allvarlig sjukdom kan personer med detta tillstånd ha ett normalt liv med rätt medicinering och skyddande skydd mot solen. Genom att ta hand om sin hud och undvika direkt solexponering kan personer med XP leva ett aktivt och friskt liv.

Symtom och tecken på Xeroderma Pigmentosum

 1. Fotosensitivitet: En ökad känslighet för solljus som leder till att huden blir röd och bränns vid exponering.
 2. Hyperpigmentering: Överdriven pigmentering av huden som orsakar mörka fläckar eller fläckar på huden.
 3. Atrofiska förändringar: Förtunning av huden som orsakar skalning, torrhet och sprickor.
 4. Telangiektasier: Utvidgade blodkärl som syns som röda eller blå linjer under huden.
 5. Ögonproblem: Xeroderma pigmentosum kan orsaka ögoninflammation, synnedsättning, näthinneavlossning och andra ögonsymtom.
 6. Neoplasmer: Benigna eller maligna tumörer kan bildas i hud, ögon eller andra organ.
 7. Neurologiska störningar: Xeroderma pigmentosum kan orsaka neurologiska störningar som minnesförlust, koordinationsproblem, muskelsvaghet och andra symtom.

Orsaker till Xeroderma Pigmentosum

Det finns ett antal olika orsaker till XP, men de flesta fall är resultatet av en mutation i någon av de åtta gener som kontrollerar DNA-reparationsprocesser.

Försämrad reparationsförmåga av DNA

Mutationer i dessa gener kan leda till att cellernas förmåga att reparera skador som orsakats av UV-strålning från solen försvagas. När detta händer, blir cellerna mer mottagliga för skador, vilket kan leda till cancer.

Melanin

XP kan också orsakas av mutationer i andra gener som kontrollerar hur hudceller producerar melanin, det pigment som skyddar huden mot skador från solen. När melaninproduktionen minskar, blir huden mer mottaglig för skador från solen.

XP kan också vara resultatet av en familjehistoria av sjukdomen. I detta fall har personen ärvt mutationen från en eller båda föräldrarna. Om båda föräldrarna har XP, är risken att deras barn också drabbas mycket stor.

Även om det inte finns någon bot för XP, kan personer med sjukdomen ta vissa preventiva åtgärder för att minska risken för skador från solen. Dessa inkluderar att undvika direkt solexponering, använda lämpliga solskyddsmedel och bära lämpliga kläder som täcker huden när man går utomhus. Personer med XP bör också regelbundet se sin läkare för att undersöka eventuella tecken på cancer.

Hur XP diagnostiseras

Diagnos av XP kan vara svår eftersom symtomen kan variera mycket från person till person. Det finns flera olika former av XP, och allvarlighetsgraden av sjukdomen kan också variera.

Fysisk undersökning, blodprover och genetisk analys

För att diagnostisera XP kan läkaren utföra en fysisk undersökning och ta hänsyn till personens symtom och anamnes (sjukdomshistoria). Läkaren kan också utföra laboratorietester, inklusive en genetisk analys av blodprov, för att fastställa om personen har en mutation i en av de genar som är ansvariga för DNA-reparation.

Det är viktigt att söka läkarvård omgående om du misstänker att du eller någon annan har XP, eftersom sjukdomen kan orsaka allvarliga hudskador och ökad risk för hudcancer om den inte behandlas.

Hur XP behandlas

Solskydd

Behandlingen av XP börjar med att skydda huden från solen. Detta innebär att man ska undvika direkt solexponering, använda skyddande kläder och använda ett starkt solskydd med högt SPF-värde. Det är också viktigt att regelbundet undersöka huden för eventuella tecken på skador eller cancer.

Krämer, salvor kirurgi eller laserbehandling

Om det finns tecken på skador eller cancer, kan läkaren rekommendera ytterligare behandlingar. Dessa inkluderar lokal behandling med krämer eller salvor, laserbehandling, kirurgi eller strålbehandling. Om det finns tecken på cancer, kan läkaren också rekommendera systemisk behandling som kemoterapi eller immunterapi.

Förbättra immunförsvaret

XP-patienter kan också ta speciella vitaminer och mineraler för att förbättra deras immunförsvar och minska risken för infektioner. Dessutom bör patienter med XP uppmuntra till regelbundna besök hos läkare för att se till att deras hud är frisk och att de inte har några tecken på skador eller cancer.

XP är en sjukdom som kräver livslång vård och uppmärksamhet. Genom att ta rätt preventiva åtgärder och genomgå rutinmässiga medicinska undersökningar kan man minska risken för allvarliga skador eller cancer orsakade av XP.

Kan XP förebyggas?

Det är inte möjligt att förebygga utvecklingen av XP. Det är en ärftlig sjukdom som endast kan förebyggas genom att föräldrarna genomfår genetisk analys och ifall bägge föräldrar visar sig vara bärare kan man överväga in-vitro fertilisering (IVF) för att få barn som inte har två varianter av den sjuka genen. Det är däremot möjligt att minska risken för framtida komplikationer.

Solexponering

Det bästa sättet att förebygga XP är att undvika exponering för solen. Om du måste vara ute i solen, använd ett starkt solskydd med en skyddsfaktor på minst 30 och se till att du applicerar det regelbundet. Du bör också bära långärmade kläder och hattar som skyddar huden från direkt solljus.

Du bör också undvika att använda solarium eftersom de innehåller mycket starkare UV-strålar än solen. Om du har XP, är det viktigt att du talar med din läkare om vilka typer av mediciner som kan hjälpa dig att skydda din hud.

Hygien

Förutom att undvika solen, är det viktigt att ta hand om din hud genom att regelbundet tvätta den med milda rengöringsmedel och använda en mild fuktkräm. För dem som har XP, är det viktigt att se till att man inte utsätter sig för andra typer av strålning som röntgenstrålar eller ultraljud.

Komplikationer till XP

Personer med XP har en större risk för att utveckla hudcancer och andra komplikationer.

Komplikationer till Xeroderma Pigmentosum inkluderar:

 1. Förtidigt åldrande: Personer med XP har en tendens att åldras snabbare än normala personer, vilket kan leda till rynkor, pigmentförändringar och skador på huden.
 2. Försämrad syn: Personer med XP har en större risk att utveckla ögonsjukdomar som kan leda till nedsatt syn eller blindhet.
 3. Ökad risk för hudcancer: Personer med XP har en mycket större risk att utveckla hudcancer, särskilt malignt melanom.
 4. Försämrad immunförsvar: Personer med XP har ofta ett försvagat immunförsvar, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner och andra sjukdomar.
 5. Mentala problem: Personer med XP kan ha problem med depression, ångest och stressrelaterade problem som kan leda till psykisk ohälsa.

För att undvika komplikationer till Xeroderma Pigmentosum bör personer som lider av sjukdomen undvika direkt solljus och använda skyddande kläder och solskyddsmedel när de vistas utomhus. Det är också viktigt att regelbundet undersöka huden för tecken på cancer eller andra skador och att ta regelbundna blodprov för att upptäcka eventuella infektioner eller andra problem.

Prognosen vid Xeroderma Pigmentosum

Prognosen vid XP är beroende på hur tidigt diagnosen ställs och om personen har en mild eller svår form av sjukdomen.

Mild form av XP

Personer med en mild form av XP har ofta en god prognos. De kan ha lindriga symtom som torr hud och pigmentförändringar, men de kommer inte att utveckla hudcancer. De kommer att behöva skydda sig från solens strålar, använda solskyddskräm och undvika direkt solexponering.

Svår form av XP

Personer med en svårare form av XP har en mer osäker prognos. De kommer att ha mer allvarliga symtom som brännande hud och pigmentförändringar, och de är mer benägna att utveckla hudcancer. För att minska risken för cancer måste de skydda sig från solen, använda solskyddskräm och undvika direkt solexponering. De kommer också att behöva regelbundna hudundersökningar för att upptäcka eventuella tecken på cancer i ett tidigt skede.

Behandling

Det finns inget botemedel mot XP, men det finns behandlingsalternativ som kan lindra symtomen och minska risken för hudcancer. Behandlingen inkluderar att använda solskyddskräm, undvika direkt solexponering och regelbundna hudundersökningar. Det finns också läkemedel som kan användas för att lindra symtomen och minska risken för cancer.

Differentialdiagnoser till XP

De vanligaste differentialdiagnoserna till XP inkluderar:

 1. Cockayne syndrom: Cockayne syndrom är en sällsynt, arvsanlagd neurologisk sjukdom som orsakar försämrad hudpigmentering, nedsatt syn och hörsel, samt muskelsvaghet.
 2. Bloom syndrom: Bloom syndrom är en sällsynt, arvsanlagd immunbrist som orsakar låg vikt, försämrad hudpigmentering och ökad risk för infektioner.
 3. Ataxia-telangiectasia: Ataxia-telangiectasia är en sällsynt, arvsanlagd neurologisk sjukdom som orsakar koordinationsproblem, nedsatt immunförsvar och ökad risk för cancer.
 4. Trichothiodystrofi: Trichothiodystrofi är en sällsynt, arvsanlagd håråkomma som orsakar torrt och skört hår, försämrad hudpigmentering och nedsatt immunförsvar.

Alla dessa differentialdiagnoser har ett antal gemensamma kännetecken som kan användas för att skilja dem från XP. De vanligaste gemensamma kännetecknen inkluderar: nedsatt immunförsvar, försämrad hudpigmentering, nedsatt syn och hörsel samt muskelsvaghet.

Det finns dock ett antal andra symptom som kan variera mellan olika differentialdiagnoser. Det är därför viktigt att man gör en fullständig undersökning av patienten innan man ställer en diagnos.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Vitiligo

Allt om Vitiligo Vitiligo är en autoimmun sjukdom som orsakar