Wilms tumör (njurcancer hos barn) – symtom, utredning och behandling

Allt om Wilms tumör

Njurcancer hos barn

Wilms tumör är en form av cancer som drabbar njurarna hos barn. Det är en av de vanligaste formerna av cancer hos barn och den drabbar vanligen barn mellan 3 och 5 års ålder. Wilms tumör är den vanligaste typen av njurcancer hos barn, men det finns andra typer som också kan förekomma.

En liten andel av alla som drabbas av Wilms tumör utvecklar tumörer i båda njurarna, det är vanligtvis endast en njure som utvecklar en tumör, det är dessutom oerhört få som har flera tumörer i en och samma njure.

Wilms tumör uppstår när celler i njuren växer och delar sig obehindrat. Dessa celler bildar sedan en tumör som kan variera i storlek från en liten knöl till en stor massa. Tumören kan ibland spridas till andra delar av kroppen, men detta är inte så vanligt.

Njuren

Njuren är ett organ om återfinns i buken både på höger och vänster sida. Till njuren går det stora blodkärl som passerar ett komplext filtrationssystem för att filtrera bort slaggprodukter till urinen samtidigt som flera viktiga ämnen återabsorberas till blodet från njuren så att man inte tappar för mycket blodvolym. Utöver detta producerar njuren flera hormoner som är viktiga för vätskebalansen i kroppen, ämnesomsättningen och andra viktiga processer.

Symtomen varierar

Symptomen på Wilms tumör beror på storleken och placeringen av tumören. Vanliga symtom inkluderar följande:

 • Buksmärtor
 • Svullnad i magen
 • Förstoppning
 • Trötthet
 • Blod i urinen
 • Feber
 • Om tumören har spridit sig till andra delar av kroppen kan andra symptom uppstå, som till exempel andningssvårigheter eller smärta i benen.

Röntgen och vävnadsprov

Diagnosen Wilms tumör görs genom att läkaren undersöker patientens historia och symtom samt genom att ta röntgenbilder, ultraljud, CT-röntgen eller magnetkamera (MRI). Läkaren kan också ta ett prov från tumören för att undersöka den under mikroskopet (biopsi). Vanligtvis genomförs även röntgen på lungorna för att utesluta spridning av tumören till andra delar i kroppen. Lungorna är ett organ som tumören oftast sprider sig till.

Kort om behandling

Behandlingen av Wilms tumör består vanligtvis av operation för att ta bort tumören helt, strålbehandling eller kemoterapi för att döda eventuella återstående cancerceller. Ibland kan läkarna också använda immunterapi för att hjälpa kroppens immunförsvar att bekämpa cancercellerna.

För att minska risken för Wilms tumör bör man undvika exponering för miljögifter och se till att barnet får regelbundna läkarbesök för att upptäcka eventuella problem tidigt. Det är också viktigt att ge barnet en balanserad kost med mycket frukt och grönsaker samt att se till att de får tillräckligt med motion.

Symtom och tecken på Wilms tumör

 • Utslagen eller knölar i buken: Dessa är vanligtvis de första symptom som uppmärksammas och kan vara stora eller små, fasta eller mjuka. De är ofta lokaliserade till njurområdet och kan orsaka bukvärk.
 • Blod i urinen: Det kan finnas blod i urinen, vilket kan leda till att den blir mörkare eller mer rödaktig.
 • Ömhet i buken: Om tumören växer, kan det orsaka ömhet eller smärta i buken. Detta kan bidra till förstoppning men även förstoppning utan smärta och ömhet kan vara ett tecken. Däremot kan förstoppning bero på flera andra orsaker.
 • Illamående och kräkningar: När svullnaden växer så kan barnet uppleva illamående och kräkningar.
 • Förstorad mage: Om tumören växer, kan det leda till att magen blir förstorad.
 • Trötthet: Många patienter med Wilms tumör klagar på trötthet och svaghet.
 • Feber: Feber är ett vanligt symptom på Wilms tumör och kan vara tecken på infektion eller inflammation.

Orsaker till Wilms tumör

Genetisk mutation

Den primära orsaken till Wilms tumör är genetiska mutationer. Det finns flera olika gener som har visat sig ha en roll i utvecklingen av sjukdomen. Dessa mutationer kan överföras från en förälder till ett barn, eller de kan uppstå spontant. I de flesta fall är mutationerna inte relaterade till någon annan sjukdom, men ibland kan de leda till andra former av cancer eller andra medföljande medicinska problem.

Strålningsteorin

En annan faktor som har visat sig öka risken för att utveckla Wilms tumör är exponering för strålning. Strålning från röntgenstrålar eller andra källor kan skada celler och leda till mutationer som kan leda till cancer. Det finns också vissa läkemedel som har visat sig öka risken för att utveckla Wilms tumör, särskilt om de tas under graviditeten.

Miljöfaktorer

En annan potentiell orsak till Wilms tumör är miljöfaktorer, såsom exponering för kemikalier eller gifter. Det finns dock inget bevis för att dessa faktorer spelar någon roll i utvecklingen av sjukdomen.
Slutligen har forskare identifierat vissa immunologiska faktorer som också kan bidra till utvecklingen av Wilms tumör. Dessa inkluderar abnormiteter i immunsystemet, särskilt autoimmuna störningar, som kan leda till att celler inte fungerar som de ska och orsaka cancer.

Även om det inte finns någon specifik orsak till Wilms tumör, kan detta vara användbart information om du tror att ditt barn kan ha drabbats av sjukdomen. Om du misstänker att ditt barn har Wilms tumör bör du kontakta din läkare så snart som möjligt för att börja behandling.

Syndrom

I en del av fallen så har barnet ett syndrom som oftast medför ökad risk för njurcancer i ung ålder. Det förekommer bland ungefär 10% av alla barn som drabbas av Wilms tumör. Det är för övrigt få individer som drabbas årligen i Sverige av denna cancer.

Hur diagnostiseras Wilms tumör

Wilms tumör är en form av cancer som drabbar njurarna hos barn. Det är en av de vanligaste formerna av cancer som drabbar barn och det är viktigt att diagnostisera det så tidigt som möjligt för att öka chansen för ett framgångsrikt behandlingsresultat.

Fysisk undersökning

Diagnostiseringen av Wilms tumör börjar med en fysisk undersökning. Läkaren kommer att leta efter tecken på svullnad i buken, vilket kan vara ett tecken på att en tumör har bildats. Om läkaren misstänker att det finns en tumör, kommer de att skicka patienten för ytterligare tester.

Ultraljud

En av de vanligaste testerna som används för att diagnostisera Wilms tumör är ultraljud. Ultraljudet använder ljudvågor för att skapa bilder av njurarna och andra organ i buken. Dessa bilder kan hjälpa läkaren att se om det finns några tecken på en tumör.

Datortomografi och magnetkamera

Andra tester som kan användas för att diagnostisera Wilms tumör inkluderar röntgen, datortomografi (CT) och magnetisk resonansavbildning (MR). Dessa tester ger mer detaljerade bilder av njurarna och kan hjälpa läkaren att se om det finns några tecken på en tumör.

Vävnadsprov (biopsi) och molekylär kartläggning av vävnaden (tumören)

Om läkaren misstänker att det finns en Wilms tumör, kommer de att ta ett prov från njuren för att bekräfta diagnosen. Provtagningen görs vanligtvis genom ett litet snitt i buken och ett litet prov av den misstänkta tumören tas ut och skickas till laboratoriet för analys.

Diagnostisering av Wilms tumör är viktig för att ge barnet den bästa möjliga chansen till ett lyckat behandlingsresultat. Genom att ta dessa tester kan läkare identifiera tumören tidigt och börja behandlingen så snart som möjligt.

Hur behandlas Wilms tumör

Behandlingen av Wilms tumör innebär vanligtvis en kombination av kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Kirurgi är den första behandlingsmetoden som används för att ta bort tumören.

Strål- och cellgiftsbehandling

Strålbehandling används sedan för att döda eventuella cancerceller som kan ha lämnats kvar efter operationen. Kemoterapi (cellgiftsbehandling) används ofta för att förhindra att tumören återvänder efter operationen. Det är däremot ovanligt att barn erhåller cellgiftsbehandling får Wilms tumör utan brukar vanligtvis resultera i operation och strålning.

Strålbehandling används ofta efter operationen för att döda eventuella cancerceller som inte togs bort under operationen. Strålbehandling sker vanligtvis med röntgenstrålar som riktar sig direkt mot tumören. Strålbehandling kan vara smärtsam och orsaka trötthet och illamående hos patienter.

Kemoterapi används ofta efter operationen för att förhindra att tumören återvänder eller sprider sig till andra delar av kroppen. Kemoterapi innebär att man tar mediciner som dödar cancerceller, men de kan också skada friska celler i kroppen.

Operation

Kirurgi är den vanligaste behandlingsmetoden för Wilms tumör. Det innebär att en del av njuren tas bort, vanligtvis hela njuren om det är möjligt. Om bara en del av njuren tas bort, kan resten av njuren fungera normalt. Ibland kan lymfkörtlar också tas bort för att säkerställa att all cancer har tagits bort.

Strålning, cellgifter och kirurgi kan leda till biverkningar som trötthet, illamående och håravfall. Wilms tumör är en allvarlig sjukdom, men med rätt behandling kan prognosen vara god. Det är viktigt att upptäcka Wilms tumör tidigt och börja behandling så snart som möjligt för att minska risken för komplikationer.

Kan Wilms tumör förebyggas?

Det finns inget sätt att helt förhindra att ett barn får Wilms tumör, men det finns några saker som föräldrar kan göra för att minska risken. För det första bör föräldrar se till att deras barn har regelbundna läkarbesök och vaccinerar dem enligt rekommendationer. Vaccinationer skyddar mot många infektioner som kan orsaka cancer.

Föräldrar bör också se till att deras barn har en hälsosam kost och motion. En hälsosam kost som innehåller mycket frukt, grönsaker, fullkorn och magert kött kan hjälpa till att stärka immunförsvaret och minska risken för cancer. Motion hjälper också till att stärka immunförsvaret och hålla kroppen frisk.

Om du misstänker att ditt barn har Wilms tumör bör du omedelbart kontakta din läkare. Wilms tumör är vanligast hos barn mellan 3 och 4 års ålder, men det kan också drabba yngre barn. Om du misstänker att ditt barn har Wilms tumör bör du genast söka medicinsk vård.

Komplikationer till Wilms tumör

Spridning av tumören (metastasering)

De vanligaste komplikationerna till Wilms tumör är metastaser och recidiv. Metastaser innebär att cancerceller har spridit sig till andra delar av kroppen, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Recidiv innebär att tumören har återvänt efter behandling, vilket kan leda till att ytterligare behandling behövs.

Andra komplikationer

Andra komplikationer som kan uppstå med Wilms tumör inkluderar infektioner, blödningar, förlust av njurfunktion och skador på andra organ. Infektioner kan orsakas av immunsuppression som används för att behandla Wilms tumör. Blödningar kan uppstå om tumören har försvagats av strålbehandling eller kemoterapi.

Förlust av njurfunktion kan uppstå om tumören har skadat njuren eller om njuren har tagits bort helt. Skador på andra organ kan uppstå om tumören har spridit sig till andra delar av kroppen.

Det är viktigt att veta att de flesta barn som diagnostiseras med Wilms tumör inte utvecklar några allvarliga komplikationer. Om du tror att ditt barn har Wilms tumör, bör du rådfråga din läkare så snart som möjligt för att få rätt diagnos och behandling.

Prognosen vid Wilms tumör

Prognosen för Wilms tumör beror på storleken och placeringen av tumören, samt om den har spridit sig till andra delar av kroppen. Om tumören upptäcks tidigt och inte har spridit sig, finns det goda chanser att den kan botas helt. Om tumören har spridit sig till andra delar av kroppen, kan prognosen vara mer osäker.

Forskning har visat att de flesta barn som behandlas för Wilms tumör blir helt friska efter behandlingen. I vissa fall kan det dock finnas risk för recidiv eller återfall, vilket innebär att tumören kan återkomma efter behandlingen. För att minska risken för recidiv rekommenderas regelbundna läkarbesök och rutinmässiga blodprov för att se om cancerceller har återkommit.

Differentialdiagnoser till Wilms tumör

Cancer

Differentialdiagnoser till Wilms tumör inkluderar andra former av njurcancer, såsom nefroblastom, njurcellscancer och malignt nefroblastom. Alla dessa är olika varianter av njurcancer som även är vanligare former av njurcancer än Wilms tumör.

Andra typer av cancer som kan misstas för Wilms tumör inkluderar neuroblastom, hepatoblastom och rhabdomyosarkom. Det finns alltså en del cancerformer som kan misstolkas för Wilms tumör. Utredningen brukar alltid kunna differentiera mellan dessa tumörformer.

Andra sjukdomar

Det finns också andra sjukdomar som kan ha liknande symptom som Wilms tumör, såsom medfödda njurmissbildningar, cystisk njursjukdom, polycystisk njursjukdom och infektioner.

För att ställa en differentialdiagnos till Wilms tumör måste läkaren ta hänsyn till alla symptom som patienten har samt resultat från laboratorietester, ultraljud, datortomografi (CT) eller magnetresonanstomografi (MRT).

Läkaren kan också ta ett prov från njuren för att undersöka cellerna under ett mikroskop. Detta kallas en biopsi och det är den enda säkra metoden för att ställa diagnosen Wilms tumör.