Restless legs (Willis-Ekbom sjukdom) – symtom, orsaker, riskfaktorer, behandling och prognos

2022-12-28
10 min läsning

Allt om restless legs (Willis-Ekbom sjukdom)

Willis-Ekbom sjukdom, också känd som restless legs syndrome (RLS), är en neurologisk sjukdom som orsakar obehagliga känslor i benen. Det är vanligast hos vuxna över 40 år, men det kan också förekomma hos yngre personer. Sjukdomen har ingen botande behandling, men det finns olika behandlingsalternativ som kan lindra symtomen.

Kort om symtom

Symtom på Willis-Ekbom sjukdom inkluderar en stark känsla av obehag eller stickningar i benen, ofta börjar det när man sitter eller ligger stilla. Känslan kan vara så intensiv att man måste röra på benen för att lindra den. Andra symptom inkluderar följande:

  • Trötthet
  • Sömnstörningar
  • Irritabilitet
  • Depression

Symtomen kan variera från person till person och ibland kan de försvinna helt under perioder.
Det finns flera olika orsaker till restless legs, såsom 1. genetiska faktorer, 2. neurologiska störningar och 3. medicinska tillstånd.

Det finns också vissa livsstilsfaktorer som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen, såsom stress, brist på motion, överkonsumtion av alkohol eller koffein och brist på sömn.

Kort om behandling

Behandling av Willis-Ekbom sjukdom innefattar vanligtvis läkemedel som dopaminagonister eller antikonvulsiva medel. Ibland kan läkare rekommendera livsstilsförändringar som att minska stressnivåer, öka motion och förbättra sömnvanor. I vissa fall kan akupunktur eller massage hjälpa till att lindra symtomen.

Lindra symtomen

För att förhindra att Willis-Ekbom sjukdom förvärras bör patienter undvika att sitta eller ligga stilla under långa perioder. De bör också undvika alkohol och koffein samt se till att de får tillräckligt med sömn varje natt. Det är viktigt att patienter pratar med sin läkare om vilka behandlingsalternativ som passar dem bäst.

Willis-Ekbom sjukdom är en allvarlig sjukdom som kan ha stora effekter på ens livskvalitet. Det är viktigt att patienter tar sig tid att lära sig mer om sjukdomen och prata med sin läkare om vilka behandlingsalternativ som passar dem bäst. Genom att ta itu med symtomen tidigt kan man minska risken för allvarliga komplikationer och uppnå god livskvalitet.

Symtom och tecken på Willis-Ekbom sjukdom

  1. Frossa: En frossa är en plötslig, intensiv känsla av obehag som orsakas av ett ökat blodflöde till huden. Det kan vara en brännande känsla, stickningar eller klåda.
  2. Sömnstörningar: Willis-Ekbom sjukdom kan orsaka sömnstörningar som svårigheter att somna och stanna sovande, uppvaknanden under natten och tidig uppvaknande.
  3. Muskelspasmer: Muskelspasmer är plötsliga, ofrivilliga sammandragningar av muskler som kan orsaka smärta och obehag.
  4. Nervsmärta: Nervsmärta är en brännande, stickande eller skarp smärta som orsakas av skador på nerver. Det kan vara lokaliserat till en specifik del av kroppen eller sprida sig till andra områden.
  5. Trötthet: Trötthet är en allmän känsla av utmattning som kan leda till minskad energi och motivation.
  6. Yrsel: Yrsel är en obehaglig känsla av att vingla eller snurra runt, vilket kan leda till illamående och svimningar.

Orsaker till restless legs (Willis-Ekbom sjukdom)

Brist på dopamin

En av de vanligaste teorierna är att restless legs är relaterat till en brist på dopamin, ett kemiskt ämne som produceras av hjärnan och som spelar en roll i motoriska funktioner. En brist på dopamin har visats leda till obehagliga känslor i benen som kan förvärras när man sitter stilla eller ligger ner. Detta kan vara en av orsakerna till att många patienter med restless legs upplever svårigheter att sova.

Genetiska faktorer

En annan teori är att restless legs kan bero på genetiska faktorer. Studier har visat att personer med familjemedlemmar som lider av restless legs har större risk att utveckla sjukdomen. Det finns också tecken på att vissa gener kan vara inblandade i utvecklingen av restless legs.

Stress och trötthet

Stress och trötthet har också visats ha en inverkan på symptomen på restless legs. När man är stressad eller trött kan det leda till en ökning av obehagliga känslor i benen, vilket kan förvärra symtomen på restless legs. Dessutom har vissa mediciner, såsom antidepressiva läkemedel, visat sig orsaka eller förvärra symtomen på restless legs.

Även om det inte finns någon specifik behandling för Willis-Ekbom sjukdom, finns det vissa saker som patienter kan göra för att hantera symtomen. Fysisk aktivitet har visat sig vara effektivt för att lindra symtom, liksom regelbundna sovtider och stresshanteringstekniker. Det finns också mediciner som kan hjälpa till att lindra symtom, men dessa bör endast användas under överinseende av en läkare.

Hur diagnostiseras Willis-Ekbom sjukdom

Fysisk undersökning och kartläggning av sjukdomshistorik

Först och främst bör läkaren göra en omfattande medicinsk historia för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka liknande symtom. Läkaren kommer att ställa frågor om patientens symtom, familjemedicinsk historia och andra medicinska tillstånd. Om det finns misstanke om restless legs, kommer läkaren att rekommendera ytterligare undersökningar.

Polysomnografi (PSG)

En av de vanligaste testerna som används för att diagnostisera restless legs är polysomnografi (PSG). PSG är en nattlig undersökning som använder elektroder för att övervaka hjärtrytm, andningsfrekvens och muskelaktivitet under sömnen. Resultaten av PSG kan hjälpa läkaren att avgöra om patienten har restless legs eller inte.

Labprover och röntgen

Ytterligare laboratorietester kan också användas för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka liknande symtom. Dessa tester inkluderar blodprover, urinprov och ryggmargsprov. Om läkaren misstänker restless legs, kan ytterligare tester som magnetisk resonansavbildning (MRI) och datortomografi (CT) ordineras för att utesluta andra neurologiska sjukdomar.

Om läkaren misstänker restless legs, kan den behandlande läkaren också rekommendera att patienten tar en RLS-skattningsskala för att bedöma svårighetsgraden av symtomen. Denna skala består av ett antal frågor som riktar sig till patientens upplevelse av symtomen och hur de påverkar deras dagliga liv.
Diagnos av Willis-Ekbom sjukdom är ofta utmanande eftersom det inte finns någon specifik test för att ställa diagnosen.

Istället måste läkare använda ett antal olika undersökningar för att bekräfta diagnosen. Genom att göra en omfattande medicinsk historia, genomföra laboratorietester och genomföra polysomnografi kan läkare avgöra om patienten har restless legs eller inte.

Hur Willis-Ekbom sjukdom behandlas

Det finns olika behandlingar för Willis-Ekbom sjukdom, inklusive läkemedel, livsstilsförändringar och fysiska terapier.

Läkemedel

Läkemedel är den vanligaste behandlingen för Willis-Ekbom sjukdom. Läkemedel som används för att behandla RLS är dopaminagonister, opioider, antikonvulsiva läkemedel och muskelavslappnande medel. Dopaminagonister är den vanligaste typen av läkemedel som används för att behandla RLS. De fungerar genom att öka nivåerna av dopamin i hjärnan, vilket kan minska symtomen på RLS.

Opioider kan också användas för att lindra symtom, men de bör endast användas under korta perioder eftersom de kan orsaka beroende och andra biverkningar. Antikonvulsiva läkemedel och muskelavslappnande medel kan också användas för att lindra symtom.

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar är en annan viktig del av behandlingen av Willis-Ekbom sjukdom. Det innebär att man ska undvika alkohol, tobak och koffeinhaltiga drycker samt regelbundet träna och ha en god natts sömn. Det är också viktigt att undvika stressande situationer eftersom det kan förvärra symtomen.

Fysioterapi

Fysioterapi är ett annat sätt att behandla Willis-Ekbom sjukdom. Fysioterapi, massage, stretching och akupunktur kan hjälpa till att lindra symptom och minska smärtan. Fysioterapi har visat sig vara mycket effektivt för att lindra symtom på RLS.

I slutet av dagen är det viktigt att diskutera alla behandlingsalternativ med din läkare innan du bestämmer dig för vilken typ av behandling som passar dig bäst. Varje person reagerar olika på olika typer av behandlingar, så det är viktigt att du tar reda på vad som fungerar bäst för dig.

Hur kan Willis-Ekbom sjukdom förebyggas

Undvik alkohol och droger

Först och främst bör du undvika att dricka alkohol eller ta droger. Dessa ämnen kan förvärra symtomen på RLS och orsaka allvarliga biverkningar. Du bör också se till att få tillräckligt med sömn varje natt. För mycket stress eller trötthet kan leda till att symtomen blir värre.

Kost och motion

Du bör också se till att äta en balanserad kost som innehåller alla de näringsämnen du behöver. Det finns vissa livsmedel som har visat sig hjälpa till att lindra symtomen på RLS, såsom kaffe, te, bananer, jordnötter och mandlar.

Motion är också viktigt för att förebygga Willis-Ekbom sjukdom. Regelbunden motion hjälper till att öka cirkulationen och minska spasmer i benen. Du bör sträva efter att röra på dig minst 30 minuter per dag, 5 dagar i veckan.

Ta ordinerade läkemedel

Slutligen bör du se till att du tar mediciner som din läkare har ordinerat om du har Willis-Ekbom sjukdom. Detta inkluderar läkemedel som kan hjälpa till att lindra symtomen på RLS. Om du tar andra mediciner, tala med din läkare om eventuella interaktioner som kan uppstå mellan dem och din RLS-behandling.

Genom att följa dessa tips kan du minska risken för att utveckla Willis-Ekbom sjukdom eller minska symtomen om du redan har den. Om du misstänker att du har RLS, bör du rådfråga din läkare för diagnos och behandling.

Komplikationer till Willis-Ekbom sjukdom

Sömnstörningar

En av de vanligaste komplikationerna till Willis-Ekbom sjukdom är sömnstörningar. RLS-symptomen kan förvärras nattetid och leda till att patienter har svårt att somna eller stanna sovande. Det kan också leda till att patienter upplever trötthet under dagen och har svårt att fokusera på vardagliga aktiviteter.

Depression

En annan allvarlig komplikation är depression. Många som lider av RLS har rapporterat att de upplever depression som ett resultat av sömnstörningarna, vilket kan leda till minskad livskvalitet. Depression kan också leda till andra problem som ångest, stress och överdriven användning av alkohol eller droger.

Smärta

En annan komplikation som ofta förekommer hos personer med Willis-Ekbom sjukdom är smärta. Smärta i benen kan vara ett resultat av den obehagliga känslan som orsakas av RLS, men det kan också bero på muskelspasmer eller skador som uppstått pga av ryckningar. Dessa smärtor kan leda till ytterligare problem som trötthet och nedsatt rörlighet.

Social isolering och problem med relationer

Slutligen kan Willis-Ekbom sjukdom leda till social isolering och problem med relationer. Många patienter med RLS upplever att deras symtom gör det svårt för dem att delta i sociala aktiviteter eller ha en normal arbetsdag, vilket kan leda till att de blir isolerade från andra människor. Det kan också leda till problem inom familjen eftersom patienten inte längre är i stånd att delta i familjeaktiviteter eller ha en normal daglig rutin.

Det finns flera komplikationer till Willis-Ekbom sjukdom som kan ha allvarliga effekter på patientens livskvalitet om de inte behandlas ordentligt. Det är därför viktigt att patienter med RLS får den hjälp de behöver för att hantera symtomen och minska risken för allvarliga komplikationer.

Prognosen vid Willis-Ekbom sjukdom

Prognosen för restless legs är vanligtvis god, men det kan vara svårt att leva med symtomen. Med rätt behandling kan många människor med restless legs uppleva betydande lindring av symtomen. Dock är det viktigt att ta mediciner regelbundet och följa din läkares råd om livsstilsförändringar för att hålla symtomen under kontroll.

Differentialdiagnoser till Willis-Ekbom sjukdom

Differentialdiagnoser till Willis-Ekbom sjukdom är andra sjukdomar eller tillstånd som har liknande symtom. Dessa differentialdiagnoser inkluderar neuropatisk smärta, artrit, muskelsjukdomar, fibromyalgi, perifer neuropati och Parkinsonism. Det är viktigt att utesluta dessa andra tillstånd innan en diagnos av RLS ställs.

Nervsmärta (neuropatisk smärta)

Neuropatisk smärta är ett tillstånd som orsakar smärta som uppstår från skador eller sjukdomar i nervsystemet. Det kan vara en diffus smärta som strålar ut från det skadade området eller en mer lokaliserad smärta som upplevs i det drabbade området. Neuropatisk smärta kan ibland förväxlas med RLS eftersom de båda kan orsaka obehagliga känslor i benen.

Inflammation i led

Artrit är en inflammatorisk sjukdom som kan leda till smärta, svullnad och stelhet i leder. Artrit kan också orsaka obehagliga känslor i benen som kan förväxlas med RLS. För att utesluta artrit måste patienten genomgå en fysisk undersökning och eventuella laboratorietester för att avgöra om det finns tecken på inflammation.

Muskelsjukdom

Muskelsjukdomar är en grupp av sjukdomar som påverkar musklernas funktion och struktur. De vanligaste muskelsjukdomarna inkluderar myopati, myosit och dystrofi. Muskelsjukdomar kan orsaka smärta, trötthet, svullnad och stelhet i musklerna, vilket kan förväxlas med RLS. För att utesluta muskelsjukdomar måste patienten genomgå en fysisk undersökning och eventuella laboratorietester för att avgöra om det finns tecken på muskelinflammation eller skada.

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en sjukdom som orsakar allmän smärta och trötthet i hela kroppen. Fibromyalgi kan leda till obehagliga känslor i benen som kan förväxlas med RLS. För att utesluta fibromyalgi måste patienten genomgå en fysisk undersökning och eventuella laboratorietester för att avgöra om det finns tecken på inflammation eller skada.

Nervpåverkan i ben- och underben (perifer neuropati)

Perifer neuropati är ett tillstånd som orsakas av skador eller sjukdomar i perifera nerver. Det kan leda till domningar, brännande känsla eller smärta i benen som kan förväxlas med RLS. För att utesluta perifer neuropati måste patienten genomgå en neurologisk undersökning och eventuella laboratorietester för att avgöra om det finns tecken på nervskada eller inflammation.

Parkinson

Parkinsonism är en neurologisk sjukdom som orsakar ryckningar, tremor och stelhet i musklerna. Det kan leda till obehagliga känslor i benen som kan förväxlas med RLS. För att utesluta parkinsonism måste patienten genomgå en neurologisk undersökning och eventuella laboratorietester för att avgöra om det finns tecken på nervskada eller inflammation.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Spinal muskelatrofi (SMA) – symtom, utredning, orsaker, behandling och prognos

Allt om spinal muskelatrofi Spinal muskelatrofi (SMA) är en sällsynt,