Vulvacancer: symtom, orsaker, utredning, behandling

2 min läsning
vulvacancer cancer könsorgan blygdläppar behandling diagnostik utredning
vulvacancer cancer könsorgan blygdläppar behandling diagnostik utredning

Vulva är den medicinska termen för de yttre kvinnliga könsorganen. Till de yttre könsorganen räknas inre blygdläppar, yttre blygdläppar, klitoris, Bartholins körtlar, mellangården (perinuem) och venusberget. Cancer kan således uppkomma i kvinnans yttre könsorgan och när man pratar om vulvacancer syftar man ofast på cancer som utvecklas i blygdläpparna. Cancer i vulva är en ovanlig sjukdom.

Vulva innefattar följande delar av könsorganen:

 • Läpparna som omger slidan (blygdläpparna)
 • Klitoris
 • Bartholins körtlar, 2 små körtlar varje sida av slidan
 • Venusberget
 • Mellangården (perinuem)

De flesta av dem som drabbats av vulvacancer är äldre kvinnor över 65 års ålder.

Symtom på vulvacancer

Symtom på vulvacancer innefattar

 • En ihållande klåda över vulva
 • Smärta eller ömhet över vulva
 • Upphöjda och förtjockade fläckar av huden som kan vara röd, vit eller mörk
 • en klump eller vårtliknande tillväxt på vulva
 • Blödning från vulva eller blodfärgade flytningar mellan perioder
 • en brännande smärta när du kissar

Kontakta din allmänläkare / vårdcentral om du märker några förändringar i det vanliga utseendet på din vulva. Även om det är högst osannolikt att vara resultatet av cancer, bör dessa förändringar undersökas.

Vad orsakar vulvacancer?

Den exakta orsaken till vulvalcancer är oklart, men din risk att utveckla tillståndet ökar med följande faktorer:

 • Ökande ålder
 • Vulva intraepitelial neoplasi (VIN) – cellerna i vulva blir onormala och riskerar att utvecklas till cancer
 • Infektion med vissa versioner av humant papillomvirus (HPV)
 • Hudförhållanden som påverkar vulva, såsom lavar sklerosus
 • Rökning
 • Du kanske kan minska risken för vulvalcancer genom att sluta röka och vidta åtgärder för att minska risken för HPV- infektion.

Behandling av cancer i vulva (vulvacancer)

Den huvudsakliga behandlingen för vulvalcancer är kirurgi för att avlägsna cancervävnaden från vulva och eventuella lymfkörtlar som innehåller cancerceller. Vissa personer kan också ha strålbehandling, där strålning används för att förstöra cancerceller, eller kemoterapi, där läkemedel används för att döda cancerceller, eller båda. Strålbehandling och kemoterapi kan användas utan kirurgi om du inte är tillräckligt bra för att operera, eller om cancern har spridit sig och det inte går att ta bort allt.

Prognos vid cancer i vulva (vulvacancer)

Utsikterna för vulvalcancer beror på saker som hur långt cancern har spridit sig, din ålder och din allmänna hälsa. Generellt är ju tidigare cancern upptäcks och ju yngre du är desto bättre är risken att behandlingen blir framgångsrik. Totalt kommer omkring 7 av 10 kvinnor som diagnostiserats med vulvalcancer att överleva minst 5 år. Men även efter framgångsrik behandling kan cancern komma tillbaka. Du behöver regelbundna uppföljningstider så att din läkare kan kontrollera om detta händer.

Kan vulvacancer förebyggas?

Det är inte tänkt att vara möjligt att förebygga vulvacancer helt, men du kanske kan minska din risk genom att:

 • Ha säker sex – att använda kondom under sex kan erbjuda ett visst skydd mot HPV
 • Delta i screening av cervixcancer – cervikal screening kan upptäcka HPV
 • HPV-vaccinationen kan också minska dina chanser att utveckla vulvacancer. Detta erbjuds nu till alla flickor som är 12-13 år som en del av det rutinmässiga vaccinprogrammet för barn.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog