Vita fingrar (Raynauds fenomen): orsaker, symtom, behandling

6 min läsning

Vita fingrar (Raynauds fenomen)

Raynauds fenomen är en symtom bild som består av att fingrarna blir bleka när de utsätts för kyla eller när man blir stressad. Det vanligaste är att det inte finns en förklaring till fenomenet men ibland beror det på underliggande sjukdom. Fenomenet i sig själv är sällan farligt men det kan påverka ens vardag. Behandlingen består främst av att hålla sig varm och sluta röka.

En klassisk bild av vita fingrar från raynauds fenomen, notera den skarpa kanten mot resten av handen.

Varför blir fingrarna vita?

Det som händer vid Raynauds fenomen är att blodkärlen som för ut blod till fingrarna drar ihop sig och därför så kommer inte lika mycket blod till fingrarna, därför så blir fingrarna vita och bleka med en skarp gräns mot resten av handen, ofta börjar det med att ett finger blir blekt för att sedan sprida sig till andra. Fingrarna kan i vissa fall bli blåaktiga efter att ha varit vita under ett längre tag. Detta är inte farligt om man inte har någon annan underliggande sjukdom. Fenomenet kan hålla på i flera minuter, men ska gå över av sig själv. När det går över så kan fingrarna rodna och svullna av inflödet av blod. Här ska man var försiktig med att ha på sig ringar, risken finns att en ring stoppar återflödet av blod vilket kan ge skador i fingrarna och i värsta fall resultera i amputering. Denna övergång från vit till blå till röd kallas ibland för tricolour (efter färgerna på frankrikes flagga). Man kan även enbart få den vita blekningen och inga andra färger efter det.

Raynauds fenomen kan ofta även drabba tår, i sällsynta fall kan det även drabba näsa, bröstvårtor, öron och läppar. 

Utlösande faktorer

Oftast så startar Raynauds fenom av en händelse, detta kan t.ex. vara att man exponeras för kyla som på vintern eller när man tar ett kallt glas med vatten. Det kan även starta av känslomässiga påfrestningar så som stress. Man kan undvika att fenomenet startar samt göra att det håller i sig kortare genom att undvika dessa exponeringar. 

Indelning

Raynauds fenomen delas huvudsakligen in i två grupper, primär och sekundär Raynauds. Detta beror på vad det är som har orsakat fenomenet, den primära innebär att det inte är något annat som har orsakat den, utan att Raynauds bara har kommit av sig själv. Sekundär betyder att det är något annat som har orsakat fenomenet t.ex. en skada, sjukdom eller medicin.

Primär Raynauds

Den primära formen av raynauds fenom är den absolut vanligaste formen av raynauds fenomen. Här finns det ingen känd bakomliggande orsak utan den debuterar ensam. Oftast så debuterar primär raynaud hos unga kvinnor mellan 15-30 års ålder, i denna gruppen beräknas ca 20% ha raynauds fenomen, det är alltså väldigt vanligt. Bland män så är det mycket ovanligare, men det extisterar i den gruppen med. När man har fått primär raynauds så brukar man fortsätta att få anfall av vita fingrar, många beskriver också att anfallen blir mer frekventa och längre med tiden. Det är dock ovanligt att utveckla någon form av skada från primär raynaud. 

Sekundär Raynauds

I den sekundär formen av Raynauds så finns det någon annan sjukdom som är underliggande som har orsakat fenomenet. Detta kan bero på flera olika sjukdomar och exponeringar. Den vanligaste underliggande sjukdomen är sklerodermi, detta är en inflammatorisk sjukdomen som hör till gruppen reumatiska sjukdomar. Hos dessa individer finns alltid Raynauds fenomen. Notera dock att av de som har raynauds fenom så har enbart 10% någon underliggande sjukdom över huvud taget. Andra anledningar till Raynauds fenomen är rökning och skakvåld, dessa saker skadar nerver och blodkärl vilket leder till att man lättare får raynauds fenomen. Vid sekundär Raynauds så kan man minimera eller bota fenomenet genom att behandla den underliggade anledningen. Sekundär Raynauds drabbar oftast personer över 30 år, och drabbar män och kvinnor i samma utsträckning. Här följer ett antal anledningar till Sekundär Raynaud:

 • Sklerodermi
 • Rökning 
 • Skakvåld
 • Reumatoid artrit
 • Sjögrens syndrom
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Läkemedel (betablockerare)

Primär vs Sekundär

Primär Raynauds fenomenSekundär Raynauds fenomen
Kvinnor 15-30 årMän och kvinnor över 30
Ingen känd orsakUnderliggande sjukdom
Oftast enbart blekhetTricolour färgning (Vit -> Blå -> Röd)
Inga restrerande skadorIbland kallbrand på fingertopp
Behandlas med undvikande av utlösande faktorerBehandlas genom behandling av underliggade anledning

När ska jag söka vård?

I de flesta fallen så behöver man inte söka någon vård för Raynauds fenomen då det oftast är primär Raynauds, men det finns undantag på när man ska söka vård:

 • Om du är över 30 år vid debut
 • Om du har fått svarta fingertoppar (kallbrand)
 • Om du har annan underliggande sjukdom
 • Vid förtjockade orörliga fingrar
 • Om du inte är symtomfri mellan attackerna
 • Samtida ledsmärta
 • Större problem i tår än fingrar
 • Om du får sår som är svårläkta på fingrarna.

Utredning

Oftast så kan en läkare men hjälp av intervju skilja på primär och sekundär Raynauds, men i vissa fall så kan en läkare vilja kyla ner dina händer för att utlösa fenomenet samt se hur långt det tar för färgen att komma tillbaka. I vissa fall på kollar man även på nagelbandet i ett mikroskop för att se om blodkärlen har förändrats. Det finns även blodprov som kan tas för att undersöka om det finns en underliggande Reumatisk sjukdom som Reumatoid artrit (RA) eller Sklerodermi. Det kan även behövas göras en kärlröntgen om läkaren misstänker att trånga blodkärl har orsakat fenomenet

Behanling

Det finns i nuläget ingen direkt bot mot Raynauds fenomen, men det är heller inte farligt att utsättas för det. Däremot så finns det flera metoder man kan använda sig av för att minimera antalet anfall. Det finns också vissa preparat som kan användas mot allvarigare former av Raynauds som inte svarar på annan behandling.

Egenvård

Det finns mycket som man själv kan göra för att minimera attackerna av raynauds. Det som brukar anses viktigast är att hålla sig varm. Detta kan vara genom att ha på sig mössa och ordentliga vantar som täcker handlederna under de kalla månaderna. Det kan även vara bra att ha isolerade muggar som inte kyler ner händerna när man dricker kall dryck. Det finns även kemiska handuppvärmare som man kan använda för att få händerna varma vid eventuell attack. Det är också viktigt att utelsuta saker som drar ihop kärlen, exempel på detta är nikotin och koffein.

Man bör även försöka att minimera stress, detta kan göras på flera olika sätt med saker som andningsövningar, mindfulness och yoga.

Sjukvård

Om man har en ovanligt besvärlig eller farlig Raynauds så finns det medicinsk behandling, detta kan vara i form av nitroglycerin gel som vidgar blodkärlen, denna ska tas innan exponering för kyla. kalciumblockerare fungerar också, dessa kan både ges som kortverkande som ges innan exponering eller långtidsverkande som håller under dagen. Läkare kan också överväga att minska dosen eller sätta ut läkemedel som ger upphov till Raynauds fenomen, exempel på detta är betablockare, ADHD medicin och migränmedicin.

Komplikationer

Det är väldigt ovanligt att få komplikationer av Raynauds fenomen, men vid allvarigare Raynauds (oftast sekundär) så kan det bli brist på blod längst ut i fingret vilket leder till kallbrand, detta innebär att den yttersta delen av fingret dör och måste amputeras. En annan koomplikation är om man bär ring på ett finger under en tricolour reaktion. Då när blodet kommer tillbaka till fingret så blir det rött och svullet. då kommer ringen strypa återflödet av blod vilket i sin tur leder till en farlig situation då man måste åka till akuten för att klippa av ringen, går ej detta så dör fingret och måste amputeras.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!