Vilka är riskfaktorerna för kolorektal cancer?

2020-02-29
1 min läsning

Vilka är riskfaktorerna för kolorektal cancer?

Minusrelateradesidor

Din risk att få kolorektal cancer ökar när du blir äldre, men att få regelbunden fysisk aktivitet och hålla en hälsosam vikt kan bidra till att minska risken.

Din risk att få kolorektal cancer ökar när du blir äldre. Cirka 90% av fallen förekommer hos personer som är 50 år eller äldre. Andra riskfaktorer inkluderar att ha —

  • Inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
  • En personlig eller familjehistoria av kolorektal cancer eller kolorektala polyper.
  • Ett genetiskt syndrom som familjär adenomatös polypos (FAP)eller ärftlig icke-polyposis kolorektal cancer (Lynch syndrom).

Livsstilsfaktorer som kan bidra till ökad risk för kolorektal cancer inkluderar —

  • Brist på regelbunden fysisk aktivitet.
  • En diet låg i frukt och grönsaker.
  • En låg fiber och hög fetthalt diet, eller en diet som är hög i bearbetat kött.
  • Övervikt och fetma.
  • Alkoholkonsumtion.
  • Tobaksanvändning.

Senaste av Blog

Don't Miss

Wilms tumör (njurcancer hos barn) – symtom, utredning och behandling

Allt om Wilms tumör Njurcancer hos barn Wilms tumör är