/

Kirurgiska metoder för att gå ner i vikt (gastric bypass)

5 min läsning
viktnedgång obesitaskirurgi fetmakirurgi övervikt fetma operation
viktnedgång obesitaskirurgi fetmakirurgi övervikt fetma operation

Fetmaoperation

Fetmakirurgi innebär att man modifierar kopplingen i mag-tarmkanalen med hjälp av operation för att minska upptaget av näringsämnen och på så vis uppnå en snabb men även långsiktig viktnedgång. Fetmakirurgi kallas även för bariatrisk- eller obesitaskirurgi. Fetmakirurgi är ett omfattande och allvarligt medicinskt ingrepp som endast bör utföras på väl utvalda individer och specialiserade kliniker för att minska risken för komplikationer.

Fetmaoperation är ett alternativ för individer med övervikt/fetma som orsakar hälsoproblem och där flera försök gjorts för att gå ner i vikt. Då kan en fetmaoperationen öka dina chanser för ett längre och mer hälsosamt liv. Den här artikeln riktar sig till dig som är vuxen. Fetmaoperationer har genomförts på barn och ungdomar, men det finns fortfarande lite kunskap om komplikationer och effekter efter lång tid.

Den här typen av medicinska ingrepp kan leda till betydande viktminskning och bidra till att förbättra många tillstånd som är relaterade till fetma/övervikt, såsom typ 2 diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter och hjärtfunktion. Ny forskning visar att fetmakirurgi kan förbättra allvarliga hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtsvikt. En hypotes till hur snabb viktnedgång kan förbättra prognosen för hjärtsvikt är att hjärtat inte behöver pumpa ut lika mycket blod varje minut eftersom kroppsmassan minskar fort efter obesitaskirurgi.

Obesitaskirurgi är en stor operation och bör endast övervägas efter att individen har försökt gå ner i vikt genom en hälsosam kost och ökad motion.

Kirurgi för viktminskning

Kirurgi för viktminskning erbjuds finns i offentlig sjukvård för personer som uppfyller vissa kriterier.

Följande kriterier gäller för fetmakirurgi:

 • Du har en body mass index (BMI) på 40 eller mer, eller ett BMI mellan 35 och 40 och minst ett fetmarelaterat tillstånd som kan förbättras om du går ner i vikt (såsom typ 2 diabetes eller högt blodtryck)
 • Du har provat alla andra viktminskningsmetoder, såsom bantning och motion, men har kämpat många år för att gå ner i vikt
 • Du samtycker till långsiktig uppföljning efter operation, till exempel att göra hälsosamma livsstilsförändringar och delta i regelbundna kontroller

Tala med din läkare om du tror att obesitaskirurgi kan vara ett alternativ för dig. Om du uppfyller något av dessa kriterier så kan sjukvården remittera dig till obesitasmottagning runtom i landet så att läkare kan bedöma om du är lämplig för kirurgi. I många fall lider indivden av andra allvarliga sjukdomar som kan påverka möjligheterna att söva och operera patienten.

Numera finns det mottagning som opererar privat, men det är väldigt dyrt och du bör höra med offentlig sjukvård först för att kontrollera ditt sjukdomstillstånd så att du inte utsätter dig för onödig risk.

Typer av obesitaskirurgi

Det finns flera typer av fetmakirurgi, de vanligaste typerna är:

Den här illustrationen visar hur övre delen av magsäcken kopplas förbi magsäcken för att minska upptaget av näringsämnen.
 • Gastric sleeve – en av de vanligaste metoderna där en stor del av magsäcken opereras bort.
 • Gastric bypass – i vanliga fall är den nedre delen av magsäcken förenad med tunntarmen men vid gastrisk bypass kopplar man om anatomin så att tunntarmen istället är kopplad till övre delen av magsäcken, på så vis känner du dig mätt mycket tidigare och absorberar inte så många kalorier från maten du äter.
 • Gastrektomi – en del av magsäcken tas bort.
 • Duodenal switch – en del av magsäcken samt tunntarmen kopplas bort.
 • Intra-gastric balloon – detta innebär att man placerar ut ballong i magsäcken som fylls med antingen luft eller vätska (saltvatten) som sedan förs ner i magsäcken för att minska magens volym och förmåga att absorbera näring samt att du känner dig mätt snabbt.
 • Gastric banding – ett band placeras runt magsäcken, vilket innebär att du inte behöver äta särskilt mycket för att känna dig mätt. Denna metoden används inte längre inom fetmakirurgi.

Alla dessa operationer kan leda till betydande viktminskning ganska fort, men var och en har fördelar och nackdelar. Om du funderar på fetmaoperation, tala med en erfaren kirurg om de olika typer som finns för att avgöra vilken som är bäst för dig.

De operationer som minskar magsäckens volym brukar resultera i snabbast viktnedgång, såsom gastric bypass eller gastric sleeve, samtidigt som risken för komplikationer ökar.

Livet efter fetmakirurgi

Viktminskning kirurgi kan uppnå dramatisk viktminskning, men det är inte ett botemedel mot fetma på egen hand. Du måste åta dig att göra permanenta livsstilsförändringar efter operationen för att undvika att gå upp i vikt igen.

Du kommer att behöva göra följande efter fetmakirurgi:

 • Kostförändringar – du kommer att vara på en flytande eller mjuk kost under veckorna efter operationen, men kommer gradvis att gå över till en normal balanserad kost som du behöver för att få i dig näringsämnen.
 • Träna regelbundet – när du har återhämtat dig från operation, kommer du att uppmanas att börja motionera.
 • Regelbundna uppföljningsbesök för att kontrollera hur det går efter operationen och få råd eller stöd om du behöver det

Kvinnor som genomgår obesitaskirurgi kommer också vanligtvis behöva undvika att bli gravida under de första 12 till 18 månaderna efter operationen.

Risker vid fetmakirurgi

 • Risk för överflödiga hudveck – du kan behöva ytterligare operation för att ta bort dessa
 • Otillräckligt med vitaminer och mineraler från din kost – du kommer förmodligen att behöva ta kosttillskott för resten av ditt liv efter operation
 • Gallsten (små, hårda stenar som bildar i gallblåsan)
 • Blodpropp i benet (djup ventrombos) eller lungor (lungemboli)
 • Magsäcken förflyttas vid födointag, mat läcker från kopplingen mellan magen och tunntarmen, eller tarmen blir blockerad eller smalare

Hälsokontroll inför operation

Innan du kan genomföra en fetmaoperationen kommer du att remitteras till en specialistmottagning för bedömning där man kontrollerar om du är lämplig för ingreppet.

Detta innebär att du behöver kontrollera följande:

 • Fysisk hälsa – med hjälp av blodprover, röntgen och genomgång av livsstilsvanor (ex. kost- och träning)
 • Psykisk hälsa – som att fråga om dina förväntningar på operationen och om du har några psykiska tillstånd; detta är för att bedöma om du kommer att kunna klara av de långsiktiga livsstilsförändringar som behövs efter en viktminskningsoperation

Ett par veckor innan operationen kan du bli rekommenderad att ställa om din kost för att minska intaget av kalorier och på så vis minska storleken av din lever, vilket kan förenkla din operation

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog