Viktiga fakta om influensa (influensa)

4 min läsning

Viktiga fakta om influensa (influensa)

MinusVad är influensa (influensa)?

Influensa är en smittsam respiratorisk sjukdom orsakad av influensavirus som infekterar näsan, halsen och ibland lungorna. Det kan orsaka mild till svår sjukdom, och ibland kan leda till döden. Det bästa sättet att förebygga influensa är att få ett influensavaccin varje år.

Influensastymtom

Influensa (influensa) kan orsaka mild till svår sjukdom, och ibland kan leda till döden. Influensa skiljer sig från en kall. Influensa kommer vanligtvis plötsligt. Personer som har influensa känner ofta några eller alla av dessa symtom:

 • feber* eller feber/frossa
 • hosta
 • halsont
 • rinnande eller täppt näsa
 • muskler eller kropp värker
 • huvudvärk
 • trötthet (trötthet)
 • vissa människor kan ha kräkningar och diarré, även om detta är vanligare hos barn än vuxna.

*Det är viktigt att notera att inte alla med influensa kommer att ha feber.

På denna sida

 • Vad är influensa (även kallad influensa)?
 • Hur influensa sprider sig
 • hur många människor blir sjuka med influensa varje år?
 • Period av smittsamhet
 • Uppkomsten av symtom
 • Komplikationer av influensa
 • Personer med hög risk från Fl
 • Förhindra
 • säsongsinfluensdiagnos
 • Behandling av influensa
 • Hur influensa sprider sig

  De flesta experter tror att influensavirus sprids främst av små droppar gjorde när människor med influensa hosta, nysa eller prata. Dessa droppar kan landa i munnen eller näsan hos människor som är i närheten. Mindre ofta kan en person få influensa genom att röra en yta eller föremål som har influensavirus på den och sedan röra sin egen mun, näsa eller möjligen ögonen. Hur många människor blir sjuka med influensa varje år ?

  En studie från 2018 publicerad i Clinical Infectious Diseasestittade på procentandelen av U. S. befolkning som var sjuka av influensa med hjälp av två olika metoder och jämförde resultaten. Båda metoderna hade liknande resultat, vilket tyder på att i genomsnitt cirka 8% av U. S. befolkningen blir sjuk av influensa varje säsong, med en räckvidd på mellan 3% och 11%, beroende på säsong.

  Varför skiljer sig uppskattningen 3% till 11% från den tidigare citerade 5% till 20% intervall?

  Den allmänt citerade uppskattningen på 5% till 20% baserades på en studie som undersökte både symptomatisk och asymptomatisk influensasjukdom, vilket innebär att den också tittade på personer som kan ha haft influensa men aldrig visste det eftersom de inte hade några symtom. Intervallet mellan 3% och 11% är en uppskattning av andelen personer som har symtomatisk influensasjukdom.

  Vem är mest sannolikt att vara smittad med influensa?

  Samma CID studiefann att barn är mest benägna att bli sjuka av influensa och att personer 65 och äldre är minst benägna att bli sjuka av influensa. Medianincidensvärden (eller attackfrekvens) efter åldersgrupp var 9. 3% för barn 0-17 år, 8. 8% för vuxna 18-64 år, och 3. 9% för vuxna 65 år och äldre. Detta innebär att barn under 18 år är mer än dubbelt så benägna att utveckla en symptomatisk influensainfektion än vuxna 65 år och äldre.

  Hur beräknas säsongsincidensen av influensa?

  Influensavirusinfektion är så vanligt att antalet smittade personer varje säsong endast kan uppskattas. Dessa statistiska uppskattningar baseras på uppmätta sjukhusvistelser som justeras för att ge en uppskattning av det totala antalet influensainfektioner i Sverige under en given influensasäsong.

  Uppskattningarna av antalet infektioner divideras sedan med folkräkningspopulationen för att uppskatta säsongsincidensen (eller attackfrekvensen) av influensa.

  Förändras säsongsincidensen av influensa baserat på svårighetsgraden av influensasäsongen?

  Ja, ja. Andelen människor som blir sjuka av influensa varierar. En uppsats publicerad i CIDfann att mellan 3% och 11% av U. S. befolkningen blir smittad och utvecklar influensasymtom varje år. Uppskattningen på 3% kommer från säsongen 2011-2012, som var en H1N1-dominerande säsong klassificerad som låg svårighetsgrad. Den uppskattade incidensen av influensasjukdom under två säsonger var cirka 11%; 2012—2013 var en H3N2-säsong som klassificerades som måttlig svårighetsgrad, medan 2014—2015 var en dominerande H3N2-säsong med hög svårighetsgrad..

  0-4 år

  år

  Tabell 1.
  Uppskattningar av förekomsten av symtomatisk influensa per säsong och åldersgrupp, USA, 2010—2016

  Säsongsallvarlighetsgrad ,%, per åldersgrupp
  5-17 år 18-49 år 50-64 år

  ≥65 Alla åldrar
  2010-11 A/H3N2, A/H1N1PDM09

  Måttlig 14. 1 8. 4 5. 3 8. 1 4. 3 6. 8
  2011-12 A/H3N2 Låg 4. 8 3. 6 2. 5 3. 1 2. 3 3. 0
  2012-13 A/H3N2 Måttlig 18. 6 12. 7 8. 9 14. 3 9. 9 11. 3
  2013-14 A/H1N1pdm09

  Måttlig 12. 4 7. 2 9. 2 13. 0 3. 4 9. 0
  2014-15 A/H3N2 Hög 150 12. 7 7. 8 12. 9 12. 4 10. 8
  2015-16 A/H1N1pdm09

  Måttlig 11. 1 7. 4 7. 1 11. 0 3. 5 7. 6
  Medianvärde

  13. 2 7. 9 7. 4 12. 0 3. 9 8. 3

  Smittsammaperiod

  Du kanske kan sprida influensa till någon annan innan du vet att du är sjuk, liksom när du är sjuk.

  • Personer med influensa är mest smittsamma under de första 3-4 dagarna efter att deras sjukdom börjar.
  • Vissa i övrigt friska vuxna kan infektera andra från och med 1 dag innan symtomen utvecklas och upp till 5 till 7 dagar efter att ha blivit sjuk.
  • Vissa människor, särskilt små barn och personer med försvagat immunförsvar, kanske kan infektera andra under en ännu längre tid. Uppkomsten av symtom

  Tiden från när en person utsätts och infekteras med influensa till när symtomen börjar är ca 2 dagar, men kan variera från ca 1 till 4 dagar.

  Komplikationer av influensa Komplikationer av influensa kan inkludera bakteriell lunginflammation, öroninfektioner, sinusinfektioner och försämring av kroniska medicinska tillstånd såsom kronisk hjärtsvikt, astma eller diabetes. Människor med hög risk från influensa

  Vem som helst kan få influensa (även friska människor), och allvarliga problem relaterade till influensa kan hända i alla åldrar, men vissa människor löper stor risk att utveckla allvarliga influensainrelaterade komplikationer om de blir sjuka. Detta inkluderar personer som är 65 år och äldre, personer i alla åldrar med vissa kroniska medicinska tillstånd (såsom astma, diabetes eller hjärtsjukdomar), gravida kvinnor och barn under 5 år. Förhindra säsongsinfluensa

  Det första och viktigaste steget i att förebygga influensa är att få ett influensavaccin varje år. Influensavaccin har visat sig minska influensarelaterade sjukdomar och risken för allvarliga influensakomplikationer som kan leda till sjukhusvistelse eller till och med dödsfall.. Det rekommenderas också dagliga förebyggande åtgärder (som att hålla sig borta från sjuka personer, täcker hosta och nysningar och ofta handtvätt) för att minska spridningen av bakterier som orsakar sjukdomar i andningsorganen (näsa, hals och lungor), som influensa. Diagnostisera influensa

  Det är mycket svårt att skilja influensa från andra virala eller bakteriella andningssjukdomar baserat på symtom ensam. Det finns tester tillgängliga för att diagnostisera influensa. Mer information finns tillgänglig: Diagnostisera influensa. Behandling av influensa

  Det finns influensa antivirala läkemedel som kan användas för att behandla influensasjukdom.

  Mer information finns: ”Säsongsinfluensa, Mer information. ”

  Senaste av Blog