Vem ska och vem ska INTE få ett influensavaccin

4 min läsning

Vem ska och vem ska INTE få ett influensavaccin

Minus

Alla 6 månaders ålder och äldre ska få ett influensavaccin varje säsong med sällsynt undantag. För influensasäsongen 2019—20 rekommenderar ACIP årlig influensavaccination för alla som är 6 månader eller äldre med något licensierat influensavaccin som är lämpligt för mottagarens ålder och hälsostatus (IIV, RIV4 eller LAIV4) utan att föredra något vaccin framför ett annat. Vissa vacciner rekommenderas inte i vissa situationer och för personer med vissa hälsotillstånd, och vissa människor bör inte få influensavacciner alls (även om detta är ovanligt). På denna sida

 • Influensa (influensa) Shot
 • Nässpray Influensvaccin:
 • Vem bör prioriteras för influensavaccination Under ett vaccin Brist

på VaccinDenna sida innehåller information om vem som ska och vem som inte ska få ett influensavaccin, och vem ska prata med en hälsovård professionell före vaccination. Tala med din vårdgivare om du har några frågor om vilka influensavacciner som är bäst för dig och din familj.

Alla personer i åldern 6 månader och äldre rekommenderas för årlig vaccination, med sällsynta undantag.

Vaccination är särskilt viktigt för personer med hög risk att utveckla allvarliga influensakomplikationer. Influensa (influensa) Shot

Människor som kan få influensa skott:

 • Olika influensa skott är godkända för personer i olika åldrar. Alla ska få ett vaccin som är lämpligt för deras ålder.
 • Det finns inaktiverade influensavacciner (IIV) som är godkända för personer så unga som 6 månaders ålder.
 • Vissa vacciner är endast godkända för vuxna. Till exempel är det rekombinanta influensavaccinet (RIV) godkänt för personer i åldern 18 år och äldre, och de adjuvanterade och högdosinaktiverade vaccinerna är godkända för personer i åldern 65 år och äldre.
 • Gravida kvinnor och personer med vissa kroniska hälsotillstånd kan få ett influensavskott.
 • De flesta människor med äggallergi kan få en influensa skott.

Människor som INTE bör få influensaveskott:

 • Barn yngre än 6 månader är för unga för att få ett influensaveskott.
 • Personer med allvarliga, livshotande allergier mot influensavaccin eller någon ingrediens i vaccinet. Detta kan inkludera gelatin, antibiotika eller andra ingredienser. Se Särskilda överväganden angående äggallergi för mer information om äggallergier och influensavaccin.

Människor som ska prata med sin vårdgivare innan de får en influensa skott:

Om du har något av följande villkor, prata med din vårdgivare. Han eller hon kan hjälpa dig att avgöra om vaccination är rätt för dig och välja det bästa vaccinet för din situation:

 • Om du har allergi mot ägg eller något av ingredienserna i vaccinet. Tala med din läkare om din allergi. Se Särskilda överväganden angående äggallergi för mer information om äggallergier och influensavaccin.
 • Om du någonsin haft Guillain- Barrés syndrom (en allvarlig förlamande sjukdom, även kallad GBS). Vissa personer med en historia av GBS bör inte få ett influensavaccin. Tala med din läkare om din GBS historia.
 • Om du inte mår bra, tala med din läkare om dina symtom. Nässprayvaccin

Influensavaccin Människor som kan få ett influensavaccin med nässpray:

 • Vaccinet är godkänt för användning hos friska icke-gravida individer, 2 år till och med 49 år.

Människor som INTE bör få nässprayvaccin:

 • Barn yngre än 2 år.
 • Vuxna 50 år och äldre.
 • Gravida kvinnor.
 • Personer med allvarliga, livshotande allergier mot influensavaccin eller någon ingrediens i vaccinet.
 • Barn från 2 år till 17 år som får läkemedel som innehåller aspirin – eller salicylat.
 • Personer med försvagat immunförsvar (immunosuppression).
 • Människor som bryr sig om eller är nära kontakter med allvarligt immunförsvagade personer som behöver en skyddad miljö (eller på annat sätt undviker kontakt med dessa personer i 7 dagar efter att ha fått nässprayvaccinet).
 • Barn från 2 år till 4 år som har astma eller som har haft en historia av väsande andning under de senaste 12 månaderna.
 • Människor som har tagit influensa antivirala läkemedel under de senaste 48 timmarna.

Personer som ska prata med sin vårdgivare innan de får ett nässprayvaccin:

Om du har något av följande villkor, prata med din vårdgivare. Han eller hon kan hjälpa till att avgöra om vaccination är rätt för dig och välja det bästa vaccinet för din situation:

 • Personer med astma i åldern 5 år och äldre.
 • Personer med andra underliggande medicinska tillstånd som kan sätta dem i hög risk att utveckla allvarliga influensakomplikationer. Dessa inkluderar tillstånd såsom kroniska lungsjukdomar, hjärtsjukdomar (utom isolerad hypertoni), njursjukdom, leversjukdomar, neurologiska och neuromuskulära sjukdomar, blodsjukdomar eller metabola sjukdomar (såsom diabetes).
 • Personer med måttlig eller svår akut sjukdom med eller utan feber.
 • Personer med Guillain- Barrés syndrom efter en tidigare dos influensavaccin. Vem bör prioriteras för influensavaccination Under en vaccinbrist

När vaccinutbudet är begränsat bör vaccinationsarbetet inriktas på att ge vaccination till följande personer (ingen hierarki är underförstådd enligt ordningsföljd):

 • Barn i åldrarna 6 månader till 4 år (59 månader );
 • Personer i åldern 50 år och äldre; *
 • Personer med kronisk pulmonell (inklusive astma) eller kardiovaskulär (utom isolerad hypertoni), njur-, lever-, neurologiska, hematologiska eller metaboliska störningar (inklusive diabetes mellitus);
 • Personer som är immunsuppressiva på grund av någon orsak, inklusive immunsuppression orsakad av läkemedel eller av humant immunbristvirus (HIV) infektion;
 • Kvinnor som är eller kommer att vara gravida under influensasäsongen och kvinnor upp till två veckor efter förlossningen;
 • Personer i åldrarna 6 månader till 18 år som får aspirin eller salicylatinnehållande mediciner och som kan vara i riskzonen för att uppleva Reyes syndrom efter influensavirusinfektion;
 • Människor som är bosatta i vårdhem och andra anläggningar för långtidsvård;
 • Amerikanska indianer/Alaska infödda;
 • Personer med extrem fetma (kroppsmassindex [BMI] är 40 eller högre);
 • Hälso- och sjukvårdspersonal;
 • Hushållskontakter och vårdgivare till barn under 5 år och vuxna i åldern 50 år och äldre;
 • och hushållskontakter och vårdgivare till personer med medicinska tillstånd som sätter dem i ökad risk för allvarlig sjukdom och komplikationer från influensa.

* Bland vuxna är komplikationer, sjukhusvistelser och dödsfall på grund av influensa oftast vanligast bland de som är 65 år och äldre. Vuxna som är 50 år och äldre är dock en prioriterad grupp för vaccination eftersom denna grupp kan vara mer benägna att ha kroniska medicinska tillstånd som utsätter dem för hög risk för allvarlig influensasjukdom.

Särskilda överväganden angående äggallergi

Personer med äggallergier kan få ett licensierat, rekommenderat influensavaccin (IIV, RIV4 eller LAIV4) som annars är lämpligt. Personer som har en historia av allvarlig äggallergi (de som har haft andra symptom än nässelfeber efter exponering för ägg) bör vaccineras i en medicinsk miljö, övervakas av en vårdgivare som kan känna igen och hantera allvarliga allergiska reaktioner.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!