Vem är i riskzonen för prostatacancer?

1 min läsning

Vem är i riskzonen för prostatacancer?

Minus

Alla män är i riskzonen för prostatacancer, men afroamerikanska män är mer benägna att få prostatacancer än andra män.

Alla män är i riskzonen för prostatacancer. Av 100amerikanska män kommer cirka 13 att få prostatacancer under sin livstid, och cirka 2 till 3 män kommer att dö av prostatacancer.

Den vanligaste riskfaktorn är ålder. Ju äldre en man är desto större är chansen att få prostatacancer .

Vissa män har ökad risk för prostatacancer. Du löper ökad risk att få eller dö av prostatacancer om du är afroamerikansk eller har en familjehistoria av prostatacancer.

Afroamerikanska Män

  • är mer benägna att få prostatacancer än andra män.
  • Är mer än dubbelt så sannolikt att dö av prostatacancer än vita män.
  • Få prostatacancer vid en yngre ålder, tenderar att ha mer avancerad sjukdom när den hittas, och tenderar att ha en allvarligare typ av prostatacancer än andra män.

Familjehistoria

  • Män som har en far, son eller bror som hade prostatacancer löper ökad risk att få prostatacancer.
  • Män med tre eller fler släktingar i första graden (far, son eller bror) eller två nära släktingar på samma sida av familjen som har haft prostatacancer kan ha en typ av prostatacancer orsakad av genetiska förändringar som ärvs.

Män som inte är afroamerikanska och inte har en familjehistoria av prostatacancer är i genomsnittlig risk.

Senaste av Blog