Vaskulit (en autoimmun reaktion mot kroppens blodkärl) – orsaker, symtom och behandling

Allt om vaskulit

Inflammation

Vaskulit är en sjukdom som orsakar inflammation i blodkärl, vilket leder till skador på vävnad och organsystem. Anledningen till att det uppstår skador i omkringliggande vävnad är eftersom inflammationen leder till förträngningar inuti blodkärlen, vilket minskar volymen och blodgenomflödet i kärlen.

Autoimmun reaktion

Inflammation är en process i kroppen där inflammatoriska celler från immunförsvaret rekryteras till en plats i kroppen för att bekämpa en sjukdomsprocess eller infektion. En autoimmun reaktion innebär att kroppens egna inflammatoriska celler helt plötsligt börjar attackera blodkärlen i kroppen. Denna autoimmuna reaktion leder till inflammatoriska plack i blodkärlen.

Olika typer av vaskulit

Det finns många olika typer av vaskuliter och andra autoimmuna tillstånd såsom:

 • Den vanligaste är granulomatös vaskulit
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Antifosfolipid syndrom (APS)

Vaskulit kan orsaka allvarliga komplikationer, inklusive njursvikt, hjärtinfarkt och stroke.

Kort om symtom

Symtom på vaskulit varierar beroende på typen av sjukdom.

Vanliga symtom inkluderar följande:

 • Trötthet
 • Feber
 • Muskelvärk
 • Ledvärk
 • Hudutslag
 • Andfåddhet
 • Njurproblem
 • Mag-tarmbesvär
 • Hudförändringar
 • Neurologiska störningar

Diagnos av vaskulit kan vara svårt eftersom symptomen kan likna andra sjukdomar. Läkare kommer att utföra en fysisk undersökning och ta blodprover för att se om det finns tecken på inflammation.

De kan också göra röntgenbilder eller datortomografi för att se om det finns tecken på skador på blodkärl eller organ.

Kort om behandling

Behandling av vaskulit beror på typen av sjukdom och hur allvarlig den är. Behandling kan innehålla mediciner som kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel för att minska inflammationen. Ibland kan läkare rekommendera plasmaferes eller andra behandlingar för att minska antikroppsnivåerna.

I allvarliga fall kan kirurgi vara nödvändigt för att reparera skadade blodkärl eller organ.
För att förebygga vaskulit är det viktigt att undvika riskfaktorer som infektioner, stress och exponering för giftiga ämnen.

Det är också viktigt att ha en hälsosam livsstil med regelbunden motion och en balanserad kost. Om du har en familjehistoria av vaskulit bör du tala med din läkare om dina risker och hur du bäst skyddar dig själv.

Symtom och tecken på vaskulit

 1. Smärta: Smärta är ett vanligt symptom på vaskulit, som kan vara lokaliserad till ett specifikt område eller sprida sig till andra delar av kroppen.
 2. Trötthet: Trötthet och svaghet är vanliga symtom på vaskulit, som ofta följer med smärtan.
 3. Feber: Feber är ett annat vanligt symptom på vaskulit, som kan vara låg-gradig eller hög-gradig.
 4. Svettningar: Svettningar är också vanliga symtom på vaskulit, vilket kan vara nattliga eller dagliga svettningar.
 5. Förändringar i hudfärg: Förändringar i hudfärg, som rodnad eller blekhet, kan också vara tecken på vaskulit.
 6. Ömhet: Ömhet i det drabbade området är ett annat symptom som kan uppstå med vaskulit.
 7. Muskelvärk: Muskelvärk är också vanligt förekommande symtom på vaskulit, som kan vara mild till svår.
 8. Andningssvårigheter: Andningssvårigheter är ett allvarligare symptom som kan uppstå med vaskulit, vilket kan leda till andfåddhet och andningsbesvär.

Orsaker till vaskulit

Orsakerna till vaskulit är ofta oklara, men det finns några faktorer som har visat sig vara associerade med sjukdomen. En av de vanligaste orsakerna till vaskulit är autoimmuna sjukdomar. När immunsystemet misstolkar kroppens egna celler som främmande attackerar det dem, vilket leder till inflammation.

Autoimmun reaktion

Denna typ av vaskulit kallas autoimmun vaskulit. Sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid artrit och sarkoidos är alla kopplade till autoimmun vaskulit.

Infektion

Infektioner är också en vanlig orsak till vaskulit. Bakteriella infektioner, virusinfektioner och parasiter kan alla leda till inflammation i blodkärl. Infektioner som mässling, röda hund, borrelia och leptospiros är alla associerade med vaskulit.

Gifter

Toxiner och kemikalier som finns i miljön kan också orsaka vaskulit. Exempel på dessa ämnen inkluderar bly, kvicksilver, PCB: er och asbest. De kan alla orsaka skador på blodkärl och leda till inflammation.
Vissa läkemedel kan också orsaka vaskulit.

Läkemedel

Läkemedel som används för att behandla cancer, högt blodtryck, hjärtproblem och andra sjukdomar har alla associerats med sjukdomen. Ibland kan även allergisk reaktion på läkemedel leda till vaskulit.

Även om orsakerna till vaskulit ofta är oklara, finns det flera faktorer som har visat sig vara associerade med sjukdomen.

Hur vaskulit diagnostiseras

För att diagnostisera vaskulit måste läkare göra en serie av tester för att bestämma om det finns tecken på sjukdomen.

Blodprov

En av de vanligaste testerna som används för att diagnostisera vaskulit är en blodprovstest. Denna test kan hjälpa läkaren att identifiera om det finns några tecken på inflammation eller autoimmuna antikroppar i blodet. Det finns flera olika blodprover som reumatologer ordinerar för att fastställa vilken sorta autoimmun reaktion det rör sig om och försöka fastställa orsaken till vaskuliten.

Vävnadsprov

Ett annat vanligt test är en biopsi, där läkaren tar ett litet prov av vävnad från kroppen för att undersöka under ett mikroskop. Det hjälper till att avgöra om det finns några tecken på vaskulit.

Röntgen

Läkare kan också använda röntgenstrålar eller magnetisk resonansbilder (MRI) för att se om det finns några tecken på vaskulit. Dessa bilder hjälper läkaren att se om det finns några förändringar i kroppens blodkärl som kan tyda på vaskulit.

Övriga prover

Om läkaren misstänker att du har vaskulit, kan de också ge dig en serie av andra tester för att bekräfta diagnosen. Dessa tester inkluderar urin- och avföringsprov, lungfunktionstester och hudtester. Läkaren kan också ta ett antal olika prover från blodet för att se om det finns några tecken på infektioner eller autoimmuna sjukdomar som orsakar vaskulit.

Vaskulit är en svår sjukdom som kan vara svår att diagnostisera. Det är viktigt att du talar med din läkare om du misstänker att du har vaskulit, så att du kan få den bästa möjliga behandlingen.

Hur vaskulit behandlas

Behandlingen av vaskulit är beroende av vilken typ av vaskulit som diagnostiserats.
Den vanligaste behandlingen för vaskulit är läkemedel som minskar inflammation och smärta.

Immundämpande

Kortikosteroider är den vanligaste typen av läkemedel som används för att behandla vaskulit. De hjälper till att minska inflammation och smärta, men de kan också ha biverkningar som högt blodtryck, diabetes och osteoporos.

Andra typer av läkemedel som kan användas för att behandla vaskulit inkluderar immunosuppressiva läkemedel, biologiska läkemedel och cytostatika.

Ibland kommer läkare att rekommendera att patienter tar andra typer av behandlingar för att hjälpa till att lindra symtom på vaskulit.

Fysioterapi

Fysioterapi kan hjälpa till att förbättra rörligheten och styrkan i musklerna, samtidigt som det kan minska smärtan. Massage och akupunktur kan också hjälpa till att lindra smärta och inflammation.

Kirurgi

Kirurgi är ett annat alternativ för behandling av vaskulit. Om det finns skador på organ eller vävnader som inte kan behandlas med medicinering eller andra typer av terapier, kan kirurgi vara nödvändigt. Detta inkluderar kirurgi för att ta bort infekterade eller skadade områden, eller för att reparera skadade blodkärl.

Hur vaskulit kan förebyggas

Undvik ämnen som utlöser allergier

För att förebygga vaskulit är det viktigt att ta hand om sin hälsa och följa några grundläggande tips.
Först och främst bör du undvika att utsätta dig för potentiella allergener (ämnen som utlöser allergier) som kan orsaka inflammation i blodkärl. Detta innefattar att undvika exponering för tobaksrök, kemikalier, pollen eller andra irriterande ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Om du är allergisk mot något, bör du ta mediciner som rekommenderas av din läkare för att minska risken för inflammation.

Balanserad kost

Du bör också se till att ha en balanserad kost som innehåller mycket frukt och grönsaker, fullkorn och magert protein. Försök att undvika fet mat och livsmedel som är rika på salt eftersom de kan bidra till inflammation. Att dricka mycket vatten hjälper också till att hålla kroppens system i balans.

Träna regelbundet

Det är också viktigt att regelbundet träna för att stärka immunförsvaret och minska risken för infektioner. Att träna minst 30 minuter per dag hjälper till att hålla blodcirkulationen i gott skick och stödja immunsystemet.

Om du har en familjehistoria av vaskulit eller har symptom som tyder på vaskulit, bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Din läkare kan ordinera medicinering eller andra behandlingar för att hjälpa till att lindra symtom och minska risken för komplikationer.

Komplikationer till vaskulit

Vaskulit är en sjukdom som orsakar inflammation i blodkärl. Det kan leda till skador på organ och vävnader, och det kan också orsaka allvarliga komplikationer.

Komplikationer till vaskulit inkluderar:

 • Njurskador: Vaskulit kan orsaka njurinflammation som kan leda till njursvikt. Njursvikt kan leda till att du behöver dialys eller njurtransplantation.
 • Leverproblem: Vaskulit kan orsaka leverskador som cirros eller levercancer. Dessa problem kan leda till att du behöver levertransplantation.
 • Hjärtproblem: Vaskulit kan orsaka hjärtskador som hjärtinfarkt eller stroke. Dessa problem kan leda till allvarliga konsekvenser om de inte behandlas ordentligt.
 • Andningsproblem: Vaskulit kan orsaka andningsproblem som astma eller andningssvikt. Dessa problem kan leda till att du behöver syrgas eller respiratorisk vård.
 • Neurologiska problem: Vaskulit kan orsaka neurologiska problem som multipel skleros eller Guillain-Barrés syndrom.

Dessa problem kan leda till permanenta neurologiska skador om de inte behandlas ordentligt. Det är viktigt att du får rätt diagnos och behandling för att undvika allvarliga komplikationer av Vaskulit.

Prognosen vid vaskulit

Prognosen för vaskulit varierar beroende på typen av sjukdom. I de flesta fall är prognosen god, men det finns vissa typer av vaskulit som kan leda till allvarliga komplikationer. De vanligaste formerna av vaskulit är systemisk lupus erythematosus (SLE), granulomatös polyangiit (GPA) och Wegeners granulomatos (WG).

SLE är den mest vanliga formen av vaskulit och har en god prognos. Med rätt behandling kan patienter med SLE ofta få ett gott livskvalitet. GPA och WG är mer aggressiva former av vaskulit och har en mer osäker prognos. Båda dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive njursvikt, lungskador och hjärtproblem.

Det finns flera faktorer som kan påverka prognosen för vaskulit. Faktorer som ålder, allmänt hälsotillstånd och typen av sjukdom spelar alla en roll i att bestämma hur sjukdomen kommer att utvecklas. Det är också viktigt att patienten följer sin behandlingsplan noggrant för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Differentialdiagnoser till vaskulit

Olika autoimmuna sjukdomstillstånd

Differentialdiagnoser till vaskulit inkluderar andra inflammatoriska tillstånd som kan orsaka liknande symptom, såsom reumatoid artrit (RA), psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Andra differentialdiagnoser inkluderar infektioner som orsakas av bakterier, virus eller svampar, samt autoimmuna sjukdomar som Sjögrens syndrom och sklerodermi.

Det finns flera olika metoder som används för att diagnostisera vaskulit, inklusive laboratorietester, röntgenbilder och biopsier. För att ställa en differentialdiagnos är det viktigt att ta hänsyn till patientens historia, symtom och resultat från laboratorietester.

Att ställa en korrekt differentialdiagnos är avgörande för att fastställa rätt behandling för vaskulit. Genom att identifiera de underliggande orsakerna till sjukdomen kan läkaren ordinera rätt medicinering och andra terapier för att lindra symtom och minska risken för komplikationer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.