Vaskulär demens (blodkärlsorsakad demens) – symtom, riskfaktorer, behandling, prognos och uppföljning

Allt om vaskulär demens

Hjärnans blodkärl

Vaskulär demens är en form av demens som orsakas av skador på hjärnans blodkärl. Det är den näst vanligaste formen av demens efter Alzheimers sjukdom och drabbar cirka 10-20 procent av alla demenspatienter.

Det finns förmodligen en större andel av alla individer med demens som har vaskulär demens eftersom en oerhört stor andel av alla individer som diagnostiseras med Alzheimers sjukdom har även patologiska förändringar i hjärnans blodkärl. Symptomen är ofta liknande de som uppstår vid Alzheimers sjukdom, men det finns några skillnader.

Små blodkärl

Vaskulär demens beror oftast på generella förändringar i hjärnans mindre blodkärl. Det skiljer sig från en stroke relaterad demens där det är ett större område i hjärnan som påverkas från den akuta syrebristen. Hjärnans mindre blodkärl påverkas av olika faktorer, vilket resulterar i minskade hjärnsubstansvolymer. Den nervcellsdöd som uppstår är mer generell än vid en lokaliserad stroke.

Kort om symtom

Vaskulär demens kan börja med plötsliga förändringar i kognitiv funktion, dvs hur en individ hanterar och exekverar olika aktiviteter. Även om vaskulär demens är en sjukdom som utvecklas under väldigt lång tid så kan symtomen uppkomma rätt plötsligt. Till slut klarar inte individ kompensera tillräckligt för de hjärnsubstanser som fungerar sämre pga blodkärlsförändringarna.

Symtom som uppstår är följande:

 • Minnesförlust
 • Problem med att ta initiativ och fokusera
 • Svårigheter att lösa problem och fatta beslut, vilket skapar förvirring, irritation och möjligtvis frustration.
 • De kan också ha problem med att uttrycka sig eller förstå andras språk.
 • Personer med vaskulär demens kan också ha problem med balans och koordination, svaghet i armar och ben, och problem med att gå.
 • De kan uppvisa problem med att utföra vardagliga funktioner såsom laga mat, städa, diska, gå på toaletten.
 • Sömnproblem. Vanligt att individen vaknar flera gånger på nätterna.

Riskfaktorer

Vaskulär demens orsakas av skador på hjärnans blodkärl och kan ses som “mikroinfarkter” i hjärnan. De riskfaktorer som bidrar till detta är följande:

 • Högt blodtryck
 • Diabetes eller andra hjärt-kärlproblem.
 • Höga blodfetter
 • Fetma och övervikt
 • Rökning
 • Låg fysisk aktivitetsnivå

Dåliga kostvanor

Dessa riskfaktorer orsakar förträngningar i blodkärlen samt bidrar till utveckling av flera negativa förändringar i blodkärlen, vilket leder till försämrat blodflöde i hjärnan mindre blodkärl. Detta leder till brist på syre och näringsämnen till hjärnvävnad som orsakar skador och så småningom vävnadsdöd (nervcellsdöd). Detta leder till försämrad kognitiv funktion och de symtom som individer med vaskulär demens vanligtvis uppvisar.

Kort om diagnos

Diagnos av vaskulär demens kräver en omfattande medicinsk historia och neurologisk undersökning. Läkare kommer att ställa frågor om personens medicinska historia, inklusive eventuella tidigare stroke eller hjärt-kärlproblem. De kommer också att genomföra en neurologisk undersökning för att utesluta andra orsaker till symtomen.

Kort om behandling

Behandling av vaskulär demens är oftast inriktad på att förbättra blodcirkulationen till hjärnan samt behandla underliggande medicinska tillstånd som kan ha bidragit till skadan. Läkemedel som används för att behandla vaskulär demens inkluderar acetylkolinesterashämmare (AChE-hämmare) som hjälper till att öka mängden acetylkolin i hjärnan, vilket är ett kemiskt budbärare som är nödvändigt för normal kognitiv funktion.

Andra läkemedel som används för att behandla vaskulär demens inkluderar antidepressiva läkemedel, antikonvulsiva läkemedel och antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel).

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har visat sig vara mycket effektivt för att minska symtom på vaskulär demens. Fysisk aktivitet har visat sig öka blodcirkulationen till hjärnan samt stimulera produktionen av acetylkolin, vilket kan hjälpa till att minska symtom på vaskulär demens. Det finns också bevis för att regelbunden träning kan minska risken för stroke och andra hjärt-kärlproblem som kan leda till vaskulär demens.

Kost spelar också en roll i behandlingen av vaskulär demens. Kostriktiga livsmedel som är rika på antioxidanter, omega-3-fettsyror, folsyra och B-vitaminer har visat sig vara effektiva för att minska symtom på vaskulär demens.

Det finns också bevis för att undvika livsmedel som är rika på transfetter, salt och socker kan minska risken för stroke och andra hjärt-kärlproblem som kan leda till vaskulär demens.


Det finns inget botemedel mot vaskulär demens men det finns många olika behandlingsalternativ som kan hjälpa patienter att leva ett mer aktivt liv med minskade symtom. Genom att arbeta tillsammans med en läkare kan patienter med vaskulærdemens identifiera de beroendefaktorer som orsakar deras symtom och utveckla en individuell behandlingsplan som passar deras specifika behov.

Symtom och tecken på vaskulär demens

 1. Minnesförlust: Det vanligaste symptomet på vaskulär demens är minnesförlust, som kan vara både kort- och långsiktig. Personer med vaskulär demens har ofta svårt att komma ihåg nya saker och att hitta tillbaka till gamla minnen.
 2. Förvirring: Personer med vaskulär demens har ofta svårt att förstå omgivningen och kan bli förvirrade av dagliga aktiviteter eller situationer.
 3. Försämrad språkförmåga: Personer med vaskulär demens kan ha svårt att uttrycka sig verbalt eller skriftligt, eller att förstå talad eller skriven information.
 4. Försämrad problemlösningsförmåga: Personer med vaskulär demens har ofta svårt att lösa problem eller ta beslut. De kan ha svårt att fatta rationella beslut eller att planera och organisera uppgifter.
 5. Försämrad koordination: Personer med vaskulär demens kan ha svårt att utföra motoriska aktiviteter, som att gå, skriva eller använda verktyg.
 6. Försämrad koncentration: Personer med vaskulär demens kan ha svårt att koncentrera sig på en uppgift eller att behålla information över tid.
 7. Förändrat beteende: Personer med vaskulär demens kan visa förändrat beteende, som aggressivitet, apati, depression eller ångest.

Orsaker till vaskulär demens

Vaskulär demens är en form av demens som orsakas av skador på hjärnans blodkärl. Det är den näst vanligaste typen av demens efter Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens kan orsakas av många olika faktorer, inklusive högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Dåliga livsstilsvanor kan också bidra till vaskulär demens.

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en vanlig orsak till vaskulär demens. När blodtrycket stiger, kan det skada de små blodkärlen (artärerna) i hjärnan. Detta kan leda till minskad cirkulation och syrebrist i hjärnan, vilket kan skada nervceller och leda till vaskulär demens.

Diabetes

Diabetes är också en vanlig orsak till vaskulär demens. Diabetes ökar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar som kan skada hjärnans blodkärl. Detta kan leda till minskad cirkulation och syrebrist i hjärnan, vilket i sin tur kan leda till vaskulär demens.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är en annan vanlig orsak till vaskulär demens. Olika sjukdomar som exempelvis åderförkalkning i blodkärlen (ateroskleros), högt kolesterol och kärlsjukdom i underbenen och fötternas blodkärl (perifer arteriell sjukdom) är tillstånd som är förknippade med förhöjd risk för skada även i de små artärerna i hjärnan, vilket leder till minskad cirkulation och syrebrist i hjärnan. Detta kan leda till vaskulär demens.

Stroke

Stroke är den vanligaste orsaken till vaskulär demens. Stroke inträffar när blodcirkulationen till en större del av hjärnan blockeras eller avbryts helt. Om blodcirkulationen inte återställs snabbt, kan det leda till permanent skada på nervceller som kan leda till vaskulär demens. Den omfattande skadan som uppstår kan orsaka att individen uppvisar symtom som dementa personer och har även en progressiv demens sjukdom.

Kroniska neurologiska sjukdomar

Vissa långvariga medicinska tillstånd som multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom har också visat sig öka risken för att utveckla vaskulär demens. Dessa sjukdomar kan skada de små artärerna i hjärnan, vilket kan leda till minskad cirkulation och syrebrist i hjärnan, vilket i sin tur kan leda till vaskulär demens.

Livsstilsvanor

Att undvika dessa riskfaktorer är det bästa sättet att förebygga vaskulära demenser. Att ha ett regelbundet blodtrycksmått, att uppmuntra en sund livsstil med riktig kost och motion samt att behandla eventuella medicinska tillstånd som diabetes eller högt kolesterol kan minska risken för att utveckla vaskulära demenser.

Hur diagnostiseras vaskulär demens

Fysisk undersökning

För att diagnostisera vaskulär demens måste läkare göra en omfattande medicinsk undersökning. De börjar med en fullständig medicinsk historia, som innehåller frågor om eventuella tidigare hjärnskador, stroke, hjärt-kärlsjukdomar och andra medicinska tillstånd som kan ha inverkan på hjärnans funktion.

Läkaren kommer också att ställa frågor om patientens symtom och hur de har förändrats över tiden.
Läkaren kommer också att genomföra en fysisk undersökning för att utesluta andra medicinska tillstånd som kan orsaka symtom som liknar dem som associeras med vaskulär demens. Detta inkluderar att ta blodtryck, puls och temperatur samt undersöka syn, balans och koordination.

För att bekräfta diagnosen vaskulär demens kommer läkaren att ordinera ytterligare tester. Dessa inkluderar:

 • En neurologisk undersökning för att bedöma patientens mentala status, motoriska funktioner och reflexer.
 • En datortomografi (CT) eller magnetisk resonansavbildning (MRI) för att se efter tecken på skador på hjärnans blodkärl.
 • En EEG (elektroencefalogram) för att bestämma om det finns tecken på epilepsi eller andra neurologiska störningar.
 • Laboratorietester för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka symtom som liknar dem som associeras med vaskulär demens.
 • Psykologiska tester för att bedöma patientens kognitiva funktioner.

Om läkaren misstänker vaskulär demens baserat på resultaten av dessa tester, kan ytterligare tester vara nödvändiga för att bekräfta diagnosen, dessa inkluderar:

 1. Angiografi: En röntgenundersökning som använder jodinjicerat kontrastmedel för att visa blodflödet i hjärnans blodkärl.
 2. Doppler-ultraljud: En ultraljudsundersökning som använder ljudvågor för att mäta hastigheten på blodflödet i hjärnans blodkärl.
 3. Cerebral angiografi: En röntgenundersökning som använder kontrastmedel för att visa detaljerade bilder av hjärnans blodkärl.

Resultaten av dessa tester kommer att avgöra om patienten har vaskulär demens eller inte. Om diagnosen bekräftas, kan läkaren ordinera behandlingar som syftar till att minska symtomen och förbättra patientens livskvalitet.

Hur vaskulär demens behandlas

Behandlingen för vaskulär demens är ofta komplex och innefattar både medicinska och icke-medicinska metoder.

Kontrollera riskfaktorer

En av de viktigaste behandlingsmetoderna för vaskulär demens är att minska risken för ytterligare skador på hjärnans blodkärl. Detta kan göras genom att kontrollera blodtrycket, hålla sig till en hälsosam diet och regelbunden motion. Det är också viktigt att undvika rökning, överdrivet alkoholintag och kontrollera kroppsvikt samt blodsockernivåer.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling kan också användas för att lindra symtom på vaskulär demens. Läkemedel som antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), antihypertensiva (blodtryckssänkande läkemedel), statiner (blodfettssänkande läkemedel) och antidepressiva läkemedel kan vara effektiva för att minska risken för ytterligare skador på hjärnans blodkärl.

Kognitiv beteendeterapi

Icke-medicinska behandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT) kan också användas för att hjälpa patienter med vaskulär demens att hantera deras symtom. KBT är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa patienter att identifiera och ändra negativa tankemönster som kan leda till problematiska beteenden. Det kan också vara användbart för att hjälpa patienter att lära sig nya strategier för att hantera stress, förbättra minnet och uppmuntra social interaktion.

Alternativa behandlingsmetoder

Forskning har visat att dagliga aktiviteter som musikterapi, konstterapi, yoga och meditation kan ha positiva effekter på personer med vaskulär demens. Dessa aktiviteter kan bidra till att minska stressnivåer, förbättra humöret och stödja mental flexibilitet.

Oavsett vilken behandling som används är det viktigt att patienterna har en god stödgrupp som består av familjemedlemmar, vårdpersonal och andra experter som kan ge stöd och rådgivning under hela behandlingsprocessen. Genom att ta emot riktad medicinsk behandling, stöd från familjen och andra experter samt regelbundna aktiviteter kan patienter med vaskulär demens uppleva betydande symptomlindring.

Hur kan vaskulär demens förebyggas

Livsstilsfaktorer

Lyckligtvis finns det många sätt att förebygga vaskulär demens. Först och främst är det viktigt att ta hand om din hälsa genom att äta en balanserad kost, motionera regelbundet och undvika tobak och alkohol. Dessa livsstilsfaktorer har visat sig ha en positiv inverkan på hjärnans hälsa och kan minska risken för vaskulär demens.

Riskfaktorer

Det är också viktigt att hålla blodtrycket under kontroll. Högt blodtryck ökar risken för skador på hjärnans blodkärl, vilket kan leda till vaskulär demens. Om du har högt blodtryck bör du prata med din läkare om behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att sänka ditt blodtryck.

Förutom livsstilsfaktorer är det viktigt att uppmuntra mental stimulering som läsning, problemlösning och logiska spel. Dessa aktiviteter kan stödja hjärnans utveckling och minska risken för vaskulär demens. Det är också viktigt att ha ett socialt nätverk som stöder dig, eftersom social isolering har visat sig öka risken för vaskulär demens.

Genom att följa dessa råd kan du minska risken för vaskulär demens och bibehålla en god hjärnhälsa. Att ta hand om din hälsa är den bästa investeringen du kan göra för din framtid.

Komplikationer till vaskulär demens

Komplikationer till vaskulär demens är ett allvarligt problem som kan ha stor inverkan på livskvaliteten hos personer som lider av det. Komplikationerna kan variera beroende på hur allvarliga skadorna på blodkärlen är, men de vanligaste komplikationerna inkluderar:

 1. Försämrad kognitiv funktion: Svårt att minnas nya saker, lösa problem och fatta beslut. Svårt att kommunicera och interagera med andra.
 2. Försämrad motorisk funktion: Svårt att gå, balansera sig eller utföra dagliga aktiviteter.
 3. Försämrad psykisk hälsa:Kan uppleva depression, ångest och andra psykiska problem.
 4. Fysiska problem: Kan ha problem med hjärt- och kärlsystemet, inklusive stroke, hjärtinfarkt och högt blodtryck.
 5. Försämrad livskvalitet: Kan ha svårt att ta hand om sig själva och uppleva en minskad livskvalitet.

Behandling för vaskulär demens är ofta inriktad på att förbättra symtomen och minska risken för ytterligare komplikationer. Behandlingen kan inkludera medicinering, livsstilsförändringar, rehabilitering och stöd från familj och vårdpersonal.

Prognosen vid vaskulär demens

Prognosen för vaskulär demens beror på hur allvarliga skadorna är och hur tidigt behandlingen sätts in. Om behandlingen sätts in tidigt kan det minska risken för ytterligare skador och förbättra prognosen. Behandlingen kan bestå av medicinering, livsstilsförändringar och rehabilitering. Prognosen är dessutom väldigt avgörande av tillståndet debuterar i individens liv, dvs vid vilken ålder insjuknar personen i vaskulär demens. Ett tidigt insjuknande innebär sämre prognos.

Behandla riskfaktorer

Det finns ingen bot för vaskulär demens, men det finns många saker som kan göras för att hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att patienter med vaskulär demens får regelbundna medicinska utvärderingar och rutinmässig uppföljning för att hålla koll på deras tillstånd.

Behandla riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes om individen inte lider av en avancerad demensen. Vid avancerad demens blir det svårare att kontrollera behandlingen och biverkningar, därmed accepterar man högre nivåer för i princip samtliga riskfaktorer. En äldre person kan utsättas för ökad risk för komplikationer, om man behandlar riskfaktorerna för intensivt.

Stöd

Det är också viktigt att patienter med vaskulär demens får stöd från familjen och andra nära anhöriga. Familjen kan hjälpa till att se till att patienten tar sin medicin regelbundet, håller sig aktiv och får den rätta maten och motionen som behövs. De kan också hjälpa till att stödja patienten genom svåra perioder och ge stöd när det behövs.

Differentialdiagnoser till vaskulär demens

Differentialdiagnoser är ett diagnostiskt verktyg som används för att utesluta andra möjliga orsaker till symtom som liknar vaskulär demens. Differentialdiagnoser är viktiga eftersom det finns olika behandlingsalternativ för olika typer av demens.

De vanligaste differentialdiagnoserna till vaskulär demens inkluderar:

 1. Alzheimers sjukdom: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och har många liknande symtom som vaskulär demens, inklusive minnesförlust, problem med språk och koncentration, problem med att göra dagliga aktiviteter och förändringar i beteende och personlighet.
 2. Frontotemporal demens: Frontotemporal demens (FTD) är en annan form av demens som kan orsaka symtom som liknar vaskulär demens, inklusive förlust av intresse för aktiviteter, problem med språk och problem med att ta beslut.
 3. Lewy body-demens: Lewy body-demens (LBD) är en annan form av demens som kan orsaka symtom som liknar vaskulär demens, inklusive minnesförlust, problem med språk och koncentration, hallucinationer och förändringar i beteende.
 4. Parkinsons sjukdom: Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som kan orsaka symtom som liknar vaskulär demens, inklusive minnesförlust, problem med språk och koncentration, problem med att göra dagliga aktiviteter och förändringar i beteende.
 5. Normal åldrande: Normal åldrande kan ibland leda till minnesförlust och andra symtom som liknar vaskulär demens. Det är dock viktigt att notera att normal åldrande inte leder till samma grad av symtom som vaskulär demens.