Nytt

Syncentralen Jönköping

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 12:00 | Mån-Fre 13:00 – 16:00

Tjänster

Syncentralen Jönköping

På syncentralen bedrivs habilitering/rehabilitering för personer med synskada, oavsett ålder.

Syncentralen finns i Jönköping och arbetar länsövergripande. Syncentralen bedriver synrehabilitering/habilitering för att främja individens utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga och bibehålla färdigheter. Synrehabiliteringen erbjuder stöd och insatser som handlar om att förebygga och minska de svårigheter som en synfunktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

På syncentralen arbetar optiker, synpedagoger, specialpedagog, kuratorer, vårdadministratörer, datoringenjör och datorinstruktör.

Syncentralen är en del av habiliteringscentrum i Region Jönköpings län.

Information till patienter

Remisskrav

Ja, från ögonläkare.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.