Nytt

Substitutionsmottagningen Halmstad, Halmstad

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 11:00 | Lör-Sön 09:00 – 11:30

Tjänster

Substitutionsmottagningen Halmstad, Halmstad

På mottagningen bedrivs substitutionsbehandling för personer med opioidberoende, i samverkan med bland annat socialtjänsten. Behandlingen syftar till att personen ska upphöra med sitt missbruk samt få en förbättrad hälsa och social situation. Målet är att du med stöd av den medicinska behandlingen, mottagningspersonalens kompetens och, vid behov, samarbete med andra instanser ska kunna leva ett drogfritt liv, få sysselsättning (utbildning/arbete) och höjd livskvalitet. Utifrån vårt synsätt ses behandlingen som livslång. Du kan dock själv välja att avsluta behandlingen. Vi hjälper dig då med nedtrappning.

Information till patienter

Drop-in för patienter inskrivna i substitutionsprogrammet: mån – fre kl 08:00-11:00. Helger och helgdagar kl 09.00-11.30.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.