Substitutionsmottagning Östra, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 11:00 Patienter i behandl | Lör-Sön 09:00 – 11:00 Patienter i behandl

Tjänster

Substitutionsmottagning Östra, Göteborg

Substitutionsbehandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS HSLF-FS 2016:1. Behandlingen föregås alltid av en utredning enligt föreskrifterna. Läkemedelsassisterad behandling sker i öppenvård med läkemedlen buprenorfin eller metadon. Enligt föreskrifter sker alltid gemensam vårdplanering med socialtjänsten.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 20 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.