Substitutionsmottagning Olskroken, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 11:00 Endast bokade besök

Tjänster

Substitutionsmottagning Olskroken, Göteborg

Substitutionsbehandling avseende opioidanalgetikaberoende sker enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS HSLF-FS 2016:1. Behandlingen föregås alltid av en utredning enligt föreskrifterna. Läkemedelsassisterad behandling sker i öppenvård med läkemedlen buprenorfin eller metadon. Enligt föreskrifterna sker alltid gemensam vårdplanering med socialtjänsten.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 20 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.