Substitutionsmottagning 2 Högsbo, Göteborg

Öppettider

| Mån 08:00 – 18:00 | Tis-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Substitutionsmottagning 2 Högsbo, Göteborg

Substitutionsbehandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS HSLF-FS 2016:1. Behandlingen föregås alltid av en utredning enligt föreskrifterna. Läkemedelsassisterad behandling sker i öppenvård med läkemedlen buprenorfin och metadon. Enligt föreskrifter sker alltid gemensam vårdplanering med socialtjänsten.

Information till patienter

Drop-in för nybesök sker endast på Substitutionsmottagning, Östra sjukhuset

Ålder

Vi tar emot patienter som är 20 år eller äldre.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Fre 08:00 – 11:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.