Strokemottagning, Trollhättan

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Strokemottagning, Trollhättan

NU-sjukvårdens neurologmottagning på NÄL tar emot patienter för öppenvård inom den neurologiska specialistsjukvården.

Patienter remitteras hit för neurologiska utredningar samt ställningstagande till behandling. Remisser skrivs från vårdcentral, andra kliniker, företagsläkare samt privatpraktiserande läkare.

Patienter med kroniska och behandlingskrävande sjukdomar har en mångårig kontakt med sin patientansvariga neurolog samt sin specialistsjuksköterska.

Vi har en stor öppenvårdsmottagning med specialinriktningar mot multipel skleros, parkinsons sjukdom, epilepsi och stroke. En stor del av sjuksköterskans arbete består av telefonrådgivning, behandlingar samt patientundervisning.

På neurologmottagningen arbetar neurologer, kuratorer, sekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor.

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.