Stroke- och rehabiliteringsavdelning 3 Örnsköldsvik

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Stroke- och rehabiliteringsavdelning 3 Örnsköldsvik

En avdelning inom länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering. Avdelningen är specialiserad på stroke (slaganfall och sjukdomar i hjärnans kärl).På avdelningen vårdas patienter med stroke och neurologiska bortfallssymtom som är under utredning, och patienter med kramper. Vi vårdar även internmedicinska patienter. Vi tar emot patienter dygnet runt och de flesta patienterna kommer via akutmottagningen. Patienterna får akutbehandling, utredning, övervakning och rehabilitering på avdelningen.

Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter i team. Logoped, kurator och psykolog kopplas in vid behov.

Alla yrkeskategorier arbetar mot gemensamma mål och planerar tillsammans för den fortsatta vården och rehabilitering.Vi har delat in avdelningen i två delar, akutdelen som har 6 vårdplatser och rehabiliteringsdelen med 6 vårdplatser. En del patienter övervakar vi med telemetri när de kommer hem. (Kontinuerlig övervakning av patienters hjärtverksamhet. Elektroder för att mäta EKG kopplas in mot ett övervakningssystem där personalen kan följa förändringar över tid och där systemet kan larma om det sker förändringar i hjärtrytmen.) Vi har även en strokesköterska som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt ansvar för kvalitetsregistret Riks-Stroke.Två-tre veckor efter utskrivning erbjuder vår geriatriska mottagning återbesök till sjuksköterska eller läkare, för uppföljning av riskfaktorer och för information, råd och stöd.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 13:00 – 19:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.