Stroke- och neurologiavdelning 25B Sundsvall

Öppettider

| Mån-Sön 14:00 – 19:00

Tjänster

Saknas

Stroke- och neurologiavdelning 25B Sundsvall

Stroke- och neurologavdelning 25B är en akutavdelning med inriktning stroke och neurologi där vi tar emot patienter dygnet runt. Patienterna är personer som kommer in med olika neurologiska symtom eller tecken på stroke. Det kan handla om hjärninfarkt, hjärnblödning, TIA eller någon annan neurologisk sjukdom. I mån av plats tar vi även emot patienter med andra sjukdomar. På strokemottagningen, som är kopplad till avdelning 25B, gör vi uppföljningar efter stroke. Från strokemottagningen utgår även vårt strokehemrehabteam som tränar strokepatienter i hemmiljö.

På avdelning 25B arbetar vi i team där olika yrkesgrupper samverkar runt patienterna. I teamet ingår förutom läkare, sjuksköterska och undersköterska även arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped. Vid behov kopplar vi även in dietist, kurator eller psykolog. Vi har dessutom ett strukturerat och regelbundet samarbete med rehabiliteringsavdelning 26B och dagrehabiliteringen. Alla dessa enheter ingår i Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering.

Information till patienter

PARKERING – FÖR RÖRELSEHINDRADE MED PARKERINGSTILLSTÅND finns parkeringsplatser i nära anslutning till sjukhusets entré och i sjukhusets garage, där parkeringsplatser finns i zon 5 i mitten av garaget, nära till hissen upp till centralreceptionen. ÖVRIG PARKERING finns endast utomhus, även med elbilsladdning. Det är Parkster som sköter sjukhusets parkeringar.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 19:00

Besöksregler

Blomförbud

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.