Stroke- och hjärnskadevägledare, Danderyds Sjukhus AB

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Stroke- och hjärnskadevägledare, Danderyds Sjukhus AB

Vägledning och rådgivning för patienter som är ny-eller återinsjuknade i stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående samt aktörer i vårdkedjan inom öppenvården. Funktionen är tillgänglig för hela Region Stockholm. Vid behov bokas besök på mottagningen på Danderyds sjukhus. Kontakta via telefon eller e-tjänster via 1177.se

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.