Strålbehandlingsavdelning Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Strålbehandlingsavdelning Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Strålbehandling är en vanlig behandlingsmetod vid olika cancersjukdomar. Man kan använda strålning som enda behandlingsmetod eller i kombination med medicinsk behandling och/eller operation. Behandlingsformen bestäms utifrån vilken typ av tumör som ska behandlas.

Strålning är en lokal behandling vilket innebär att man riktar strålningen mot ett begränsat område där tumören finns, därmed påverkas endast det område som behandlas.

Den vanligaste typen av strålning är extern strålbehandling vilket innebär att strålkällan befinner sig utanför patientens kropp. Med extern strålbehandling kan man behandla tumörer belägna var som helst i kroppen.

Syftet med behandlingen är att bota, alternativt lindra sjukdomen samt förebygga återfall.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.