Strålbehandling, Västmanlands sjukhus Västerås

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 09:00 Kontaktsköterska | Mån-Fre 13:00 – 14:00 Kontaktsköterska

Tjänster

Strålbehandling, Västmanlands sjukhus Västerås

Strålbehandling ges för att bota eller för att lindra en cancersjukdom. Ibland kombineras strålbehandling med cytostatikabehandling, hormonbehandling och/eller operation.

Förberedelser på andra kliniker – om det är aktuellt ges information vid ditt läkarbesök på onkologmottagningen.

Innan behandlingen påbörjas behöver man göra en del förberedelser med datortomografi och dosplanering. Läs mer om det i Vårt utbud.

Behandling startar enligt medicinsk ordination.

Information till patienter

Remisskrav

Du kommer till oss för behandling efter läkarbesök på onkologmottagningen.

Information till besökare

Besöksregler

Rökning är förbjuden på området.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.