Stockholms Logopedmottagning

Stockholms Logopedmottagning erbjuder behandling och utredning för barn och vuxna. Vi arbetar med röstbesvär, stamning, försenad språk- och talutveckling, afasi, talsvårigheter och artikulationssvårigheter.
Vi behandlar följande inriktningar:
Logopedi vid röststörning (röstklang, röststyrka, röstkvalitet och andning).
Logopedi vid språk- och talstörningar (ljudträning, dyspraktisk behandling).
Grammatik, syntax, begreppsträning, ordförråd och språkförståelse.
Logopedi vid stamning (för vuxna samt PCI – och Lidcombehandling för barn).
Logopedi vid neurologisk sjukdom som orsakar  språk- och talstörning.
Remisser skickas till:
Stockholms Logopedmottagning
c/o Mama Mia
Karlavägen 60
114 49  Stockholm

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Logopedi

Driftsform

Driftsform: Privat, vårdavtal

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.