Stockholm Norr Fysio & Gym

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 09:00

Tjänster

Stockholm Norr Fysio & Gym

Behandlingsmetoder: OMT, McKenzie, OMI,Träning, Medicinsk Yoga, Basal kroppskännedom och ultraljudsscanning.Vi behandlar rygg- och nackbesvär, led- ochidrottsskador, övervikt, stressrelaterade sjukdomar med mera. Se mera om oss på vår webbplats:www.stockholmnorr.se

Vi är en grupp på 10 erfarna fysioterapeuter.Vi har en mycket bred och hög kompetens inom diagnostik och behandling avrörelseorganens sjukdomar, smärta och stressproblematik samt diagnostik avrörelseorganen med ultraljud.Akuttider finns och kan beställas på telefonsamma dag. Förstagångsbesök bokas på telefon 08 54410590

Akuttider finns men måste beställas.

Driftsform

Driftsform: Privat, enl lag om nationella taxan

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.