SSIH Barn- och ungdom

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

SSIH Barn- och ungdom

SSIH står för “Specialiserad sjukvård i hemmet”. Barnsjuksköterska eller IVA-sjuksköterska ger vård till svårt sjuka barn som vårdas i hemmen. En stor del av verksamheten består av undervisning av dig som är förälder eller personlig assistent. Sedan är det ni som står för omvårdnaden med stöd av personal från SSIH barn och ungdom. För att ett barn eller ungdom ska få vård av SSIH barn krävs först en medicinsk bedömning av läkare.

Information till patienter

Vi tar emot patienter till och med 18 års ålder.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.