Sprutbyte

Öppettider

| Mån-Tor 10:00 – 12:00 | Mån-Tor 13:00 – 15:00

Tjänster

Saknas

Sprutbyte

Du kan skriva in dig i sprutbytesprogrammet om du fyllt 18 år, kan legitimera dig och kan uppvisa stickmärken.

Syftet med sprutbytet vid infektionskliniken i Karlskrona är framförallt att förebygga blodsmitta.

Oavsett var i Blekinge du bor så ska du som har ett

intravenöst narkotikamissbruk ha möjlighet att få rena sprutor och kanyler. Genom att återlämna använda sprutor och kanyler kan smittöverföring förhindras.

Vi tar blodprov för att påvisa HIV och hepatit och du får smittskyddsinformation. För att förebygga smitta erbjuder vi även vaccination mot hepatit A och B.

Vi erbjuder psykosociala insatser som samtal och stöd. Detta sker i samarbete med såväl vår kurator som beroendevård.

All personal har tystnadsplikt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.