Specialisttandvård Parodontologi, Luleå

Öppettider

| Mån 07:30 – 17:00 | Tis-Tor 07:30 – 16:30 | Fre 07:30 – 14:15

Tjänster

Saknas

Specialisttandvård Parodontologi, Luleå

Specialisttandvården Parodontologi har ett länsövergripande ansvar för utredning och behandling av patienter med sjukdomar i parodontala vävnader, d v s tandens stödjevävnader. Vi delar också ansvarsområde med andra tandspecialister vad avser implantat, oral medicin samt tandkirurgi. Utöver patientvårdande verksamhet har vi ansvar för forskning och utveckling av våra ämnesområden samt för utbildning av tandvårdspersonal. Våra kunder är invånarna i Region Norrbotten, övrig tandvård samt hälso- och sjukvården.

Information till patienter

Specialisttandvården tar emot patienter efter remiss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare. Om du kommer till oss så har din tandläkare bedömt det som att du har ett mer komplicerat vårdbehov. Oftast krävs omfattande utredning, planering och behandling av våra patienter. Specialisttandläkarna samarbetar också med våra tandvårdsteam i allmäntandvården runt om i länet och med privattandläkarna. Vi ger råd och förslag till behandling av enskilda patienter både genom att besöka vårdgivarna och via distansöverbryggande, modern teknik.

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.