Specialistpsykiatriskt Omvårdnadsteam SPOT Sollefteå

Öppettider

| Mån-Fre 07:00 – 21:30 | Mån-Fre 07:00 – 21:30 Röd vardag | Lör-Sön 08:00 – 21:00 | Lör-Sön 08:00 – 21:00 Röd helgdag

Tjänster

Specialistpsykiatriskt Omvårdnadsteam SPOT Sollefteå

SPOT (Specialist Psykiatriska omvårdnadsteam) har i uppdrag att erbjuda planerade

psykiatriska insatser i hemmet och dagsjukvård på mottagningen.Omvårdnads-teamet är en planerad resurs, som ett alternativ till traditionell heldygnsvård och som komplement till mer sedvanlig öppenvård. Teamet bemannas med totalt 18 medarbetare, består av läkare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter och skötare, med gedigen kunskap om- och erfarenhet inom psykiatri.

SPOT-teamet är en del i psykiatrins satsning för att erbjuda patienterna mer delaktighet, en säkrare, tryggare och bättre öppenvård. Även öka den enskilde patientens möjlighet att behandlas i sitt eget hem, eller i dagsjukvård även vid en psykisk försämring. De kan vara kvar i sin trygga miljö, fortsätta med vardagssysslor och rutiner.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.