Specialistkliniken för tandreglering Karlstad

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Specialistkliniken för tandreglering Karlstad

På specialistkliniken för ortodonti (tandreglering) behandlas bettavvikelser som bedöms komma att vålla patienten besvär nu eller längre fram.

För dig som har tackat ja till tandreglering i Norge

När du har skrivit på en överenskommelse om tandvård i Norge skickas din remiss till klinikerna i Kongsvinger och Sarpsborg. Klinikerna kallar dig när det är din tur, vänd dig direkt till dem om du har frågor om kallelsen eller behandlingen.

Sarpsborg Tannregulering

Telefon: +47 69 15 50 00

E-post: info@sarpsborgtannregulering.no

Adress: Torget 4-6, 1707 Sarpsborg

www.baerumtannregulering.com

Kongsvinger Tannregulering

Telefon: +47 62 00 41 00

Adress: Storgata 26, 2212 Kongsvinger |

E-post: info.kongsvingertannregulering@gmail.com

Har du frågor om sjukresor, hör av dig till Sjukreseenheten.

Telefon: 054-619530

E-post: sjukresor@liv.se

Du kan även läsa mer om sjukresor här på 1177.se genom att söka på ordet sjukresor.

Observera våra avgifter vid mycket sena återbud (190 kr) och uteblivande (440 kr för vuxna och 125 kr för barn och ungdom).

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs från den ordinarie tandläkaren.

Information till besökare

Besöksregler

Av hänsyn till allergiker uppskattar vi om du inte använder parfym vid besök hos oss!

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.