Solna Husläkarmottagning i Frösunda

HälsokontrollTa kommando över din hälsa innan sjukdomen gör det!En hälsokontroll görs för att se över dina levnadsvanor så att du ska må bra och slippa bli sjuk. Det är bra att upptäcka eventuella avvikelser så fort som möjligt för att få bästa möjliga vård.
Vi på Solna Husläkarmottagning erbjuder hälsoundersökning till självkostnadspris. Hälsoundersökningen anpassas utifrån dina individuella önskemål och behov.

Vi ligger högt i Patienttoppen 2018Patienttoppen mäter patientnöjdheten på vårdcentraler runt om i Sverige. Solna Husläkarmottagning i Frösunda är glada att vi ligger på första plats i Patienttoppen för Solna och på plats 18 för hela Stockholm!

 Första linjen för barn och unga:
Från och med 1/3 2018 kan vi på Solna Husläkarmottagning erbjuda första linjen för barn och unga, 0-17 år, som upplever psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Det kan vara inåtvända problem såsom oro och nedstämdhet, men också kroppsliga symtom som magont och huvudvärk.Första linjen innebär att vi kan hjälpa barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt – oavsett vad problemen beror på. Vi har hög tillgänglighet via telefon och erbjuder besökstid för en första bedömning med kort varsel. Om det visar sig att andra resurser behövs än de vi kan tillhandahålla på mottagningen hjälper vi er med kontakt och remittering till rätt ställe.
Vår målsättning är att barnet ska får kontakt med rätt vårdgivare och på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt.
Kontakta Solna Husläkarmottagning i Frösunda vid frågor!

Äldremottagning

För dig som är 75 år eller äldre, och är listad hos oss, erbjuder vi hembesök och tryggheten i att alltid få träffa samma läkare. Vi erbjuder besök eller annan kontakt samma dag som du kontaktar oss!Hur går det till?Mottagningen kan du ringa till måndag-fredag kl 11-12, telefonnummer 076-242 64 08, för att direkt få prata med en sjuksköterska, utan knappvalskrav. Sjuksköterskan gör en första bedömning i telefonen och bokar sedan vid behov den vårdkontakt som du behöver.Vad kan jag få hjälp med hos sjuksköterskan?Sjuksköterskan kan bland annat hjälpa dig med:TelefonrådgivningHälsosamtalRåd och hjälp med läkemedelshanteringInkontinensrådgivningDietistkontaktSjukgymnastik/gruppträningLäkarkontakt

Jourmottagning 
 
Vänd Er till Solna-Sundbybergs jourmottagning i Solna Centrum, Hotellgatan 3, när vi har stängt. Ring  587 314 80. Gäller akutbesök kvällar 17.00 – 22.00 och helger 08.00 – 22.00. Ring före

 Vi erbjuder Läkarbesök, Diabetesmottagning, psykolog/kurator, Vaccination, Hälsokontroll, Laboratorium med provtagning.Vi har e-tjänster på 1177. Du kan boka din tid direkt via webben om du är listad på vår mottagning.

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Husläkarverksamhet

Driftsform

Driftsform: Privat, vårdavtal

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.