Smärtteam, Borås

Öppettider

| Mån 08:00 – 11:00 | Tis 08:00 – 09:30 | Ons-Fre 08:00 – 11:00

Tjänster

Smärtteam, Borås

Nervsmärta. Smärta i samband med nervskada, så kallad neuropatismärta, kräver speciella behandlingsprinciper och dessa patienter kan remitteras för bedömning och behandling eller rekommendationer. Central neurogen smärta vid stroke och andra sjukdomar i centrala nervsystemet hänvisas i första hand till medicinklinikens neurologsektion. Smärtenheten behandlar inte heller huvudvärk och för ansiktssmärta hänvisas till öron-näsa-halsspecialist, neurolog eller specialisttandvård som också leder en orofascial smärtgrupp. Diagnoser som fibromyalgi, whiplash-associerad smärta, myofasciell smärta och andra generella smärttillstånd ingår därför primärt inte i smärtenhetens vårdutbud. I enklare fall rekommenderas smärtskola i miniteam inom primärvården som också bör ha handlingsprogram för patienter med exempelvis diagnosen fibromyalgi.

Information till patienter

Remissförfarande. För att konsultationen ska bli meningsfull rekommenderas remissförfarande för den medicinska prioriteringen och den fortsatta handläggningen.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.