Smärtrehabmottagning rehabmedicin Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Öppettider

| Mån 08:00 – 15:00 Lunch11.30-12.30 | Tis-Tor 08:00 – 15:30 Lunch11.30-12.30 | Fre 08:00 – 11:30

Tjänster

Smärtrehabmottagning rehabmedicin Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Vi är en specialistresurs i länet som tillhandahåller kvalificerad och individuellt anpassad rehabilitering för patienter i arbetsför ålder. Våra vanligaste patientgrupper är personer med långvarig smärta.

Vi ser rehabilitering som ett teamarbete där patientens delaktighet och medverkan är grunden för ett lyckat resultat. I teamarbetet ingår arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sekreterare och sjuksköterska.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.