Smärtmottagningen, Södertälje Sjukhus AB

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Smärtmottagningen, Södertälje Sjukhus AB

Smärtmottagningen behandlar patienter med godartad långvarig smärta, cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och andra akuta smärttillstånd. Vår roll är att uppfylla behovet av god smärtvård men också att utgöra en resurs både för primärvården och för övrig specialistvård. Vi tar emot patienter som kommer till oss på remiss från läkare.
Inom teamet arbetar flera professioner då smärta påverkar en individ på många olika sätt, både psykiskt, fysiskt och socialt. Vårt arbete utgår från den biopsykosociala modellen. Teamets professioner består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut med specialitet inom smärtlindring, KBT-terapeut, kurator och psykolog. Både i bedömningen av remissen och inför en behandlingsplanering med patienten används teamets alla professioner.

Vårt omhändertagande för att utgöra god smärtvård börjar med att vi tillsammans med patienten gör en smärtanalys. Patienten får god tid på sig att berätta om sin smärtproblematik och vi försöker förstå smärtans ursprung, hur smärtan påverkar patientens liv i stort och vad vi tillsammans kan arbeta med för att förbättra livet för patienten.Eftersom ingen patient är den andra lik skräddarsys våra insatser och vi har därför ett brett utbud av möjligheter. Det kan vara farmakologisk och /eller fysioterapeutisk behandling, KBT/ACT-behandling både individuellt och i grupp.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.