Smärtmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Smärtmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus

Smärtmottagningen har tre olika verksamhetsområden: postoperativ smärtbehandling, konsultverksamhet på sjukhusets slutenvårdsavdelningar samt öppenvårdsmottagning.

På mottagningen bedöms, utreds och behandlas patienter främst med akut, lokaliserad eller neuropatisk smärta. Patienterna bedöms främst efter ett teamkoncept med en multiprofessionell teambedömning. I teamet ingår varierande yrkesprofessioner med läkare, sjukgymnast, psykolog och sjuksköterska. Bedömningen sker under en för- eller eftermiddag och avslutas med en gemensam konferens då även patienten och ibland anhörig deltar. Vid den gemensamma konferensen upprättas en behandlingsplan tillsammans med patienten. Patientens delaktighet i smärtbehandlingen är viktig för behandlingen.

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.