Smärtkliniken Eques Indolor AB, Vallentuna

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 17:00

Tjänster

Smärtkliniken Eques Indolor AB, Vallentuna

Smärtkliniken Eques Indolor är en privat enhet för diagnostik och behandling av långvarig smärta. Vi jobbar under vårdavtal med Region Jämtland-Härjedalen. Vi jobbar med interventionell smärthantering, vilket innebär att vi med hjälp av exakta blockader försöker lokalisera varifrån smärtan kommer. Kan man lokalisera vad som ger smärtan, kan man ofta även behandla. Alla åtgärder förljer de internationella guidelines som Spine Intervention Society, SIS, tagit fram. Kliniken är certifierad mot iso9001 och iso14001 via FR2000. Mottagningen öppnade i Umeå 1983 men finns sedan 1 januari 2016 enbart i Vallentuna.

Information till patienter

Smärta syns inte, varken på röntgen, MR eller vid en undersökning. Det är enbart patienten själv som vet när det gör ont, hur ont det gör och var man upplever smärtan. Vi utgår därför från patientens berättelse och utifrån den driver vi utredningen. I första hand jobbar vi med att försöka lokalisera varifrån smärtan kommer. Visar det sig att det är från facettleder eller sakroiliakaleder smärtan kommer kan vi själva behandla detta med radiovågsbehandling. Kommer smärtan från en annan struktur kan det bli aktuellt med fortsatt utredning/behandling t.ex via ortoped eller ryggkirurg. Vår målsättning är först och främst en förbättrad livskvalitet, och det är just där vi ser de stora vinsterna med en interventionell utredning.

Som patient betalar man de avgifter som Region Jämtland-Härjedalen beslutat ska gälla. https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Jamtland-Harjedalen/

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.