Smärtkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Smärtkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus

Vi är en multidisciplinär och multiprofessionell klinik. Vi erbjuder förutom medicinsk behandling och rehabilitering, även samtalsterapi, TENS-behandling och akupunktur.

Kliniken tar emot de flesta akuta och långvariga smärttillstånd såsom postoperativa smärtor, cancersmärta liksom patienter med generaliserad smärta såsom fibromyalgi och whiplash.

Kliniken består av två sektioner:

Sektionen för akut smärtvård, APS har särskild inriktning på akuta och postoperativa smärtor och är smärtkonsult till de andra klinikernas vårdavdelningar.

Sektionen för smärtrehabilitering åtar sig framför allt patienter med långvarig smärta av mer generaliserad art, inklusive nervsmärta, där ett mer uttalat rehabiliteringsbehov föreligger. Sektionen för smärtrehab har också gruppbehandlingsprogram.

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.