Smärthjälpen, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Smärthjälpen, Göteborg

SMÄRTHJÄLEN är en mottagning som utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med långvariga icke maligna smärttillstånd (smärta som inte beror på cancer och som pågått i minst tre månader). SMÄRTHJÄLPEN har tillgång till ett flertal discipliner för behandling och rehabilitering så som smärtläkare, smärtsjuksköterska, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. SMÄRTHJÄLPENS utredningar och behandlingar/rehabiliteringar är grundade på en helhetssyn på människan!

Information till patienter

Smärthjälpen har ett vårdavtal med Västra Götalandsregionen (avtalsnummer HSNV 2017-00165). Avtal gällande diagnostisering och behandling av långvarig icke- malign smärta inklusive Fibromyalgi och Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic fatigue Syndrome (ME/ CFS).

För att Smärthjälpen skall kunna ta emot inkommande remisser skall man inom primärvården/specialistsjukvården utesluta så kallade ”röda flaggor”. Med ” Röda flaggor” menas behandlingsbara och allvarliga åkommor, så som malignitet (cancer), allvarliga neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, svåra psykiatriska sjukdomar, metabola syndrom mm.

Smärthjälpen tar också emot privatbetalande patienter och patienter med sjukvårdsförsäkring.

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.