Smärtenheten Västervik

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:30 | Fre 08:00 – 14:30

Tjänster

Smärtenheten Västervik

Till Smärtenheten kommer du som har långvarig smärta för utredning, behandling och rehabilitering. Med långvarig smärta menas en smärta som hållit i sig i minst 3-6 månader.

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, undersköterska och medicinsk sekreterare. Vi arbetar i team vilket gör att vi tar ett helhetsansvar som gör att du kan känna dig trygg genom hela rehabiliteringen.

Den viktigaste resursen i smärtbehandling och rehabilitering är du själv. Vårt fokus är att hjälpa dig utifrån dina förutsättningar. Tillsammans med dig lägger vi upp en plan för behandling och rehabilitering som utgår ifrån de besvär som just du har. Stor vikt läggs vid att du som patient ska få en ökad kunskap och förståelse för din smärta och därigenom bättre kunna hantera din situation.

Smärtenheten har hela Kalmar län som upptagningsområde.

Information till patienter

Remisskrav

För att komma till Smärtenheten behövs remiss från din läkare. Det finns möjlighet att söka via egenremiss, men vi rekommenderar remiss via läkare då en dialog med ansvarig läkare är viktig för behandlingsresultatet

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.