Smärtenheten, Östersund

Öppettider

| Mån-Tor 10:00 – 11:00 Tfn 063-153555

Tjänster

Smärtenheten, Östersund

På Smärtenheten bedöms och behandlas patienter över 18 år som har långvarig godartad smärta. Inom verksamheten finns dels en Smärtmottagning dels en Smärtrehabilitering. Smärtmottagningen arbetar i huvudsak med medicinska åtgärder mot smärta i syfte att öka funktion och livskvalitet. Smärtrehabiliteringen erbjuder KBT-baserat behandlingsprogram i syfte att uppnå beteendeförändring/funktionsstödjande strategier för ökad livskvalitet.

För att få bedömning/behandling på Smärtenheten behövs remiss från läkare alternativt egen vårdbegäran. Innan remiss bör du ha gjort de utredningar som behövs för att säkerställa varför du har ont.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.