Smärtenheten Höglandssjukhuset Eksjö

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Smärtenheten Höglandssjukhuset Eksjö

För att komma till smärtmottagningen krävs remiss med information om diagnos, beskrivning av smärttillståndet samt resultat av genomgångna utredningar och behandlingar.

Vi behandlar patienter i öppen och sluten vård med smärtor orsakade av cancersjukdom, trauma, operationer och långvariga sjukdomar. Vi använder oss av smärtblockader, läkemedel samt avancerad smärtbehandling.

Vid enheten arbetar läkare (smärtläkare/anestesiologer) och sjuksköterskor med specialkompetens inom området smärtbehandling.

TUMÖRRELATERAD SMÄRTA

Vår målsättning är att efter inkommen remiss ta kontakt med patient eller inremitterande inom ett arbetsdygn. Vi samarbetar med slutenvården, primärvården, palliativa enheten och hemsjukvården.

LÅNGVARIG SMÄRTA

Med långvarig smärta menar man att den varat i mer än 3 – 6 månader. Efter remissbedömning är vår ambition att erbjuda en tid inom 90 dagar i enlighet med den nationella vårdgarantin.

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.