Smärtcentrum – Högspecialierad smärtrehabilitering, Huddinge

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Smärtcentrum – Högspecialierad smärtrehabilitering, Huddinge

Vi tar emot dig som har ett långvarigt komplicerat smärttillstånd, exempelvis smärta i nacken eller ryggen, utbredda smärttillstånd som fibromyalgi eller överrörlighetssyndrom, så kallat EDS. Vi tar även ta emot dig som är ung vuxen i ett särskilt utformat program för unga vuxna, samt för dig med behov av språktolk. Vårt fokus ligger på rehabilitering till ett för dig fullvärdigt liv och vi arbetar i multiprofessionella team med läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska. Vi erbjuder teambaserad rehabilitering med huvudsakligen gruppaktiviteter, men även enstaka individuella insatser under en period av 3-10 veckor. Beslut om rehabilitering tar vi i samråd med dig som patient. Remiss För att komma till oss behöver du remiss, antingen från din husläkare eller specialistläkare. Bekräftelse på mottagen remiss skickas till inremitterande läkare och till dig som patient.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.