Sluta-röka-linjen

Öppettider

| Mån-Tor 09:00 – 20:00 | Fre 09:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Sluta-röka-linjen

Sluta-Röka-Linjen är en nationell telefonstödslinje för dig som har funderingar kring att sluta med tobak. Vi erbjuder individuellt stöd och du kan vända dig till oss oavsett om du söker enkla råd eller önskar lägga upp en långsiktig plan inför ditt tobaksstopp.
Vi fungerar som stöd till anhöriga samt erbjuder handledning till tobaksavvänjare. Som vårdgivare kan du remittera eller hänvisa dina patienter till oss. Via remiss eller hänvisning erbjuder vi även trepartssamtal med landstingets tolk-förmedling.
Alla samtal med oss är kostnadsfria och du kan vara anonym.
Vi som arbetar här är kvalificerade tobaksavvänjare med yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, tandvård och beteendevetenskap. 
Linjen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Sthlms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. På vår hemsida kan du chatta med oss eller få tips och råd kring ditt tobaksbruk. Här finns även Loggen där du kan få inspiration av andra.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.