Sjukhustandvård Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Öppettider

| Mån-Tor 07:30 – 17:00 | Fre 07:30 – 12:00

Tjänster

Saknas

Sjukhustandvård Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Sjukhustandvård – Oral medicin tillhör organisatoriskt Käkkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och är samlokaliserad med denna. Vård bedrivs inom oral medicin (munslemhinnesjukdomar), tandvård åt främst sjukhusbundna och handikappade patienter samt tandbehandling under narkos. Utan remiss tas endast akuta patienter emot.

Information till patienter

Remisskrav

Remisskrav Ja.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.