Sjukhusskola, Göteborg

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Sjukhusskola, Göteborg

Här finns sjukhusskolan:

BUP- Familjeenheten och korttidsvårdavdelningen

Torpagatan 34a

Telefon: 031-343 52 60

BUP-akutenhet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Telefon: 031-343 55 63

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Rondvägen 10

Telefon: 031-343 46 46

Sahlgrenska sjukhuset

Blå Stråket 5, uppgång H, vån 7

Telefon: 031-342 76 70

Regionala barn- och ungdomsrehabiliteringen

Martha Sennegårdsväg 10

Telefon: 031-343 76 36

Information till patienter

Läs mer om sjukhusskolan:

http://goteborg.se/wps/portal/start/skola-och-utbildning/grundskola/sarskilda-behov/sjukhusskolan/!ut/p/z1/nY7JCsIwFEW_yL7XJG1el4mQdKITijYbqSKl0GEj-vuKe0vx7g6cAxcctDsSTITEfAlncHP3HPruMSxzN364deGl8tOatK-wtJHB5JBVpshye9ASTl9hb1UsZI5IuQ0wUfGxiWrOUXFwW3r8MYX_9Ap1wzRHtCXb1q8Ibv1eCm64Tt7rNnnosZAiLigIkVFAQkgo4mW6w-RGYwz1bzYypm0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.