Nytt

Neurofysiologiskt laboratorium Falun

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 16:00

Tjänster

Neurofysiologiskt laboratorium Falun

De neurofysiologiska undersökningarna syftar till kartläggning av funktioner i centrala och perifera nevsystemet samt muskler. Neurofysiologiskt laboratorium i Falun samarbetar med Avdelningen för klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala, där tolkning av undersökningarna utförs. Remitterande läkare erhåller ett skriftligt utlåtande inom 2 veckor. EEG-undersökningar utförs även på Mora lasarett. Förutom neurofysiologiska undersökningar utförs även lungfunktionstest i samråd med läkare från lungmottagningen.

Undersökningarna är avgiftsfria.

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.