Nytt

Neuro Psykologer och Kuratorer, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

Saknas

Neuro Psykologer och Kuratorer, Göteborg

Enheten verkar på två olika sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset samt Högsbo Sjukhus. Psykologerna på Sahlgrenska Sjukhuset tar emot patienter från Neurosjukvården, SU, samt från avdelningar inom SU med CNS-relaterade sjukdomar. Patienterna är i olika faser av sin sjukdom/ skada och kan befinna sig i allt från ett akut (inneliggande) till polikliniskt skede. Enheten är i första hand en utredningsenhet där typ och grad av eventuell kognitiv, emotionell och motivationell funktionsnedsättning bedöms.

På rehabiliteringsmedicin, Högsbo Sjukhus ingår psykolog/neuropsykolog som en medarbetare i teamen. Psykologen arbetar med utredningar och behandling utifrån de behov patienten, anhöriga har i samband med rehabilitering efter neurologisk skada, samt med handledning/ utbildning/ undervisning/ forskning

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.